OMBRA BLANCA

OMBRA BLANCA

A Sebastià Carratalà,
artista i escriptor.

Ha aparegut una ombra blanca
sota alguns homes…
Habiten llums
per aquelles solituds
llaurades amb paraules i colors.

S’estimen rierols,
les melodies d’aigua,
aqueixes dones de cristall,
l’enigma dels silencis
que executen.

Veieu ací aquests homes-fanal
a qui no embruten ni llambordes,
ni les arnes nocturnes.
Interpreten transparències,
la bondat d’antigues mirades,
l’abandó de la carn
davant la mort
que tot ho arrambla.

Aquests homes d’aigua,
d’ombra blanca,
constructors de ciutats al cel,
de vida en la terra,
aquests homes us donen la mà.