Margarita Badenes Casino i els colors de la mar

MargaBadenesA l’avinguda dels Tarongers de la ciutat de València podem trobar-nos amb la nostra veïna Margarita Badenes Casino.  Ara, de cara a la primavera que estaran vivint els qui la passegen,  ha de fer una aroma delicada que quasi els durà amb ganes a l’aula.

Margarita  és professora de la Universitat de València i llicenciada en Dret, especialitat Dret Públic, per la mateixa, en 1991. Accedí al doctorat en Dret  per aquesta Universitat en 1996.

No mai ha abandonat el seu poble; sempre que pot i les obligacions li ho permeten, passa els caps de setmana amb les seues dues filles i les incombustibles amigues que l’esperen amb candeleta. Quan s’absenta de la seua gent és quasi sempre per motius d’estudis, simposis i presentacions arreu del món.

margarita

Margarita dibuixada i definida en un poema per la seua filla Irene: // Pez rojo, pez azul, como tu. Mami del agua, mami del sol…//

Margarita és una viatgera i passeja el seu somriure i la saviesa allà on acampa. Ha estat becada múltiples vegades per tal d’ampliar coneixements i compartir-los amb col·legues de tot arreu. S’ha especialitzat en Dret Medi-Ambiental i relacions amb la CEE, ara Unió Europea; ha estudiat el rerefons de les Nacions Unides, la Cooperació internacional en la Mediterrània, Espanya i el Dret del Mar, els nous reptes de la integració europea, de l’eufòria de l’euro a la crisi institucional, Formació i educació per a la Pau.

Ha realitzat cursos a l’estranger sobre la Pau i els Drets humans,  les lleis medi-ambientals de la mar, les lleis que regulen els Oceans,  i un llarg etcètera d’altres temes .

Ha viatjat a Santiago de Xile, Gènova, Malta, Utrecht, Roma, Guatemala, Nova York , Mèxic, Heidelberg, Buenos Aires, Veneçuela, Grècia.

Ha obtingut beques del Ministeri d’Educació i Ciència, Universitat de Cantàbria, del País Basc, Creu Roja, Grècia.

Pel que fa als projectes d’investigació desenvolupats en els darrers anys ha aprofundit en les relacions del Medi ambient i la Mediterrània, Gestió i eliminació dels residus en la mar Mediterrània, L’evolució  actual del Dret internacional del Medi ambient i la seua aplicació a Espanya, Sostenibilitat ambiental, innovació institucional en el marc internacional europeu, Govern ambiental i l’economia verda i Crims internacionals comesos en els darrers conflictes armats: jurisprudència internacional i nacional.

També ha impartit  cursos de Doctorat, Règim internacional i comunitari de la pesca (2000/2001), i ha donat múltiples conferències en cursos de postgrau com Protecció internacional de la flora i la fauna, Pesca marítima: aspecteMargaBadenes2s jurídics, Naturalesa i conservació de la diversitat biològica, Competències estatals: cicle de conferències per formar els quadres saharauís, Protecció i preservació del Medi marí.

Margarita també té temps enmig de totes aquestes activitats i pràctiques educatives  professionals de prendre un refresc amb les amigues de tota la vida i la podem veure asseguda al costat d’una taula amb aquelles persones que li són importants. Parla, comenta, observa i riu. Puc donar fe, en veure-la en més d’alguna ocasió, protegit rere Jana i la meua timidesa.

Tenim una veïna d’una categoria intel·lectual que no li cal demostrar-la:  la seua forma senzilla de passar desapercebuda diu prou d’ella.

Margarita, a més a més, té una llarga llista de comunicacions presentades  en congressos tant a Espanya com a l’estranger. La seua tesi doctoral fou llegida l’any 1996 “La crisi de la llibertat de pesca en alta mar”, apta cum laude per unanimitat. També, com no pot ser d’altra forma, te moltes publicacions monogràfiques i articles en revistes especialitzades a Espanya i l’estranger.

En l’actualitat treballa amb el seu equip del Departament de Dret Internacional de la Universitat de València en un projecte I+D sobre  “L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovat mitjançant Resolució de 25 de  setembre de 2015 per l’Assemblea General de l’organització de les Nacions Unides. Aquest estudi consisteix en un pla d’acció per tal d’afavorir les persones, el planeta i la prosperitat, amb la intenció d’enfortir la pau universal i l’eradicació de la pobresa en totes les seues formes i dimensions, lluitar per la igualtat dels gèneres i l’accés a llocs de responsabilitat per part de les dones.

MargaBadenes3Aquest treball inclou 17 Objectius dels quals el que investigarà Margarita és el número 14 i té a veure  amb La conservació i utilització sostinguda dels oceans, els mars i els recursos marins.

No res, amb Margarita Badenes Casino i des del nostre poble la Vilavella, aportem llum per generar il·lusió, i caminar cap a la construcció d’una humanitat millor. I per això mateix, ens sentim tots ben orgullosos de la seua persona.

Com el seu nom de flor indica, aquesta bellesa que trobem en les seues investigacions i resultat d’un treball ben fet i unes actituds de rigor intel·lectual,  de servei i de solidaritat, volem que se manifesten sempre.

Com en una perenne primavera.