María Ibáñez Martínez, una investigadora de primera línia en la investigació química de Salut i Medi Ambient

María Ibáñez Martínez, uMaria Ibáñezna veïna nostra que la podem veure pels carrers del poble amb el seu xiquet, amunt i avall a cals seus pares, María i Vicente. Passeja pel parcs, fa la compra i investiga, sí. Una dona exemplar, callada, molt discreta; no mou pols ni remolí, però el seu cervell de linx treballa impecablement: amb el seu equip de col·legues de la UJI desenvolupa diferents fronts d’investigació

María és Doctora cum laude en Ciències Químiques (Premi extraordinari, 2008) per la Universitat Jaume I i Professor Ajudant Doctor del Departament de Química Física i Analítica.

María forma part del grup d’investigació de Química Analítica en Salud Pública i Medi Ambient de la Universitat Jaume I des de 2002 , la seua labor investigadora es dirigix cap a l’ús de les modernes tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses (LC-MS), principalment d’alta resolució (HRMS), amb fins de control, identificació, confirmació i quantificació de contaminants i altres compostos orgànics en mostres d’interés ambiental, alimentari i biològic. Enguany l’han convidat a formar part del Jurat dels Premis Rei Jaume I al costat d’ intel·lectuals i Premis Nobel.

Quasi res porta el diari, que diríem a nivell col·loquial!

Darrere de moltes coses que ens envolten i ocorren pel fet de viure, ella investiga per tal de veure com aquestes substàncies influeixen i condicionen la vida biològica.

És autora de 80 articles científics (h-index=27), 6 capítols de llibre i més de 80 ponències de la seua especialitat. Ha participat en més de 15 projectes d’investigació i 50 convenis/contractes de col·laboració.

Ha dirigit dues Tesis Doctorals relacionades amb diferents aspectes de LC-MS i ha realitzat estades en diversos centres d’investigació: Waters Corporation (Manchester, UK), Universitat d’Àmberes (Bèlgica) i Universitat de València.

Ha rebut dos premis de “jove investigador”, un otorgat per la European Society for Separation and Science (2010) i l’altre per la Universitat Jaume I (2013) i actualment és Jurat dels premis de Investigació.
La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle en el grau en Química i en el màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Ha participat en diferents projectes de millora educativa, rebent en l’any 2004 el premi d’innovació educativa otorgat per la Universitat Jaume I.
Com a activitat professional ha participat com a Directora de nombrosos estudis BPL en el Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües.

Les dues línies d’investigació en les quals ara treballa i coordina:

-Investigació de noves substancies psicoactives (drogues de disseny; legal highs).Maria a la Uji

Nova línia de treball sobre recerca de noves substàncies psicoactives (NPS) o drogues de disseny en diferents tipus de mostres (“Legal Highs”) mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses amb analitzador de temps de vol (UHPLC-QTOF MS). Aquestes substàncies es comercialitzen principalment com pols, comprimits i herbes, sent venudes com encens, sals de bany …. Per a aquestes investigacions es compta amb la col•laboració del grup dirigit pel Dr. Adrian Covaci del Toxicological Center (Universitat Àmberes, Bèlgica), la qual s’ha vist enfortida per l’estada de la nostra investigadora María Ibáñez en aquest centre. Una altra important col•laboració s’està duent a terme amb el TIC-TAC Ltd Communications (Londres), permetent el descobriment de NPS d’última generació. D’altra banda, també es pretén analitzar mostres d’orina de consumidors d’aquest tipus de substàncies amb la finalitat d’estudiar el metabolisme d’aquests compostos. L’objectiu final és disposar d’eines analítiques que permetin un control eficient del consum d’aquest tipus de drogues, ja que majoritàriament no són detectades en els controls rutinaris realitzats. Per a això, és imprescindible la col•laboració amb les Unitats de Conducta Addictiva (UCA) de la Comunitat Valenciana.

Actualment, s’està treballant en la creació d’aquesta xarxa de treball, a través de la qual s’aconseguirien les mostres d’orina de persones que consumeixen aquest tipus de drogues per a la posterior avaluació analítica en el IUPA.

Finalment, també s’està col•laborant amb l’IMIM, Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (Barcelona) en estudis controlats de metabolisme de NPS.

No res estimats veïns, Maria analitza fins al mínim detall per tal de treure a la llum certes substàncies com drogues de disseny i altres compostos i així previndre malalties o conductes que puguen causar mals i afectar els diferents organismes i anar contra la salut pública.

-Screening universal de contaminants orgànics mitjançant l’ús combinat de GC-TOF MS y LC-TOF MS
Es tracta d’una línia d’investigació nova, en la qual es persegueix l’objectiu d’apropar a l’ideal analític del screening “universal” de contaminants orgànics / residus en diferents tipus de mostres d’interès ambiental, alimentari i toxicològic.
Es tracta, sens dubte, d’un repte analític, en el qual és necessari l’ús d’espectrometria de masses d’alta resolució. La combinació de diverses tècniques cromatogràfiques acoblades a HRMS permet ampliar el camp d’aplicació del screening. En concret, l’ús combinat de GC-TOF MS i LC-TOF MS es mostra com una de les aproximacions més poderoses per a aquest fi.
El nostre grup d’investigació ha desenvolupat estratègies analítiques per a realitzar un screening amb fins qualitatius, en el què s’inclouen al voltant de 2.000 contaminants de molt diverses famílies químiques, amb diferents rangs de polaritat i volatilitat.
L’ús d’analitzadors híbrids QTOF MS permet treballar en mode MSE, una opció en la qual s’adquireix de forma seqüencial, però en una única injecció l’espectre de massa complet (en massa exacta) a baixa i alta energia de col•lisió, la qual cosa és possible gràcies a l’ús d’un equip QTOF MS. D’aquesta manera, s’obté informació molt valuosa sobre la molècula (des)protonada (baixa energia) i sobre els ions fragments (alta energia), la qual és essencial per a una correcta identificació / elucidació del compost detectat.
Diversos dels nostres treballs s’han orientat cap a la validació qualitativa, per tal d’establir els límits de detecció del screening. La possibilitat d’arribar a identificacions temptatives, altament fiables, sense necessitat de disposar del patró de referència és un dels punts forts d’aquesta tècnica.
Fins al moment, s’han aplicat mètodes d’ampli screening a diversos camps, principalment en medi ambient i en seguretat alimentària.

També ens ha contat altres línees en les que participa:
-Investigacions analítiques en l’àmbit de la aqüicultura
-Seguretat alimentària
-Aplicació de tècniques metabolòmiques en l’àmbit clínic i alimentari.

María viu al nostre poble i investiga en una Universitat pública, la Jaume I, la qual cosa farà que el resultat dels seus estudis puguen redundar en la millora de les nostres condicions de vida.

De vegades certs aspectes complexes de la vida quotidiana se’ns escapen. Però nosaltres no ens hem de preocupar. Hi ha moltes persones que treballen pel nostre benestar. Són les nostres heroïnes i Maria ho és. I dic açò perquè, quasi sense deixar rastre, el seu treball que sembla invisible es realitza amb rigor i amb una dedicació honesta i sincera sense cap dubte.

Enhorabona Maria i endavant. Des de l’Associació de Veïns ens enorgullim de la vàlua intel·lectual i de la persona que és la nostra veïna.