Embolic a l’hospital. Una rocambolesca història de guerra.

img193

A l’esquerra  el balneari de Galofre, al centre el de Ca Petit i a la dreta el de Florencio Monlleó. Aquests dos últims formen l’actual Balneari de la Vilavella.

img188

Balneari de l’Estrella.

Durant la guerra Guerra Civil els establiments balnearis de la Vilavella foren transformats en centres hospitalaris. Els republicans se n’adonaren de les possibilitats dels locals, provistos de llits i amb unes condicions higièniques més que acceptables, i amb poques modificacions els passaren del sector hostaler al sector sanitari. Galofre, la Estrella i Cervelló acolliren a poc a poc malalts i ferits de tot arreu de la zona republicana.

img046

Balneari del Cervelló

A l’Arxiu General Militar d’Àvila, amb la signatura C-2920/5, es conserva un document classificat com “documentación incautada” titulat Informe sobre el hospital de Villavieja de Nules – Agrupación 3 – Castellón i datat l’any 1937. L’escrit fa referència a l’estat de malestar que regnava entre els facultatius i el personal sanitari a causa de l’enfrontament entre el director i l’exdirector del centre. Es tracta, per tant, d’un document redactat pels republicans que, per circumstàncies desconegudes, va passar a mans dels franquistes.

L’escrit, que no porta cap signatura, ni cap capçalera que permeta identificar el seu autor o l’organisme concret d’on emana, tot i que per algunes anotacions sembla vindre de les Joventuts Socialistes Unificades -JSU-, deixa vore un forta lluita de poder i personalisme entre els dirigents del centre.

Males pràctiques

L’inici del text, resulta ja ben aclaridor: “Desde hace algún tiempo vienen ocurriendo en este Hospital algunas anormalidades que influyen sobremanera en la buena marcha de él, redundando en perjuicio de los enfermos. Estas anomalías se deben a la existencia de dos grupos contrapuestos, uno capitaneado por el director Dr. R. y otro por el primitivo director Dr. P.”

Aquest enfrontament entre els doctors es complica a mesura que anem llegint. A poc a poc entren en acció més personatges que van lentament embolicant la troca, així, trobem que sobre el dit doctor R exerceix un forta influència “una enfermera llamada E. y un practicante llamado T. S.” i segueix assegurant que part del malestar es deu també “en estos últimos tiempos, a la actitud del Delegado de Sanidad de Castellón”.

Un autèntic “culebró”

Tot l’escrit està plé d’acusacions cap al director de l’hospital i a “la enfermera E., cuyo carácter la ha hecho incompatile con las demás compañeras.” Arriba fins i tot a fer un minuciós anàlisi del director, la infermera i el delegat de sanitat, sense estalviar adjectius. Així, al director Dr. R. el qualifica de “hombre sin energía unas veces y otras con demasía. No atiende debidamente a los hospitalizados y sigue a ojos cerrados las sugestiones de su novia E.”.

La infermera E. és qualificada de “cínica y vengativa. Sufre con frecuéncia ataques de nervios de tipo histérico. Ha chocado con todas las enfermeras hasta el punto que tuvo que ser separada del servicio de enfermos y destinada como auxiliar en la administración.”

Al Delegat de Sanitat també li encolomen males crítiques ja que “opina que los hospitales de esta província no son de Sanidad Militar porque no los han pagado y si se ponen tontos los cierro y en paz’, ha asegurado.”

Corrupteles

Les denúncies fan també referència a pràctiques corruptes de la direcció del centre, així, s’assegura que com l’hospital no disposava de Rajos X “fué necesario recurrir al Dr. S., hermano del practicante antes mentado, y el cual una vez por semana se traslada a Villavieja en su coche”

Aquest doctor S., segons l’escrit, utilitzava també un cotxe oficial amb xofer per als seus serveis particulars a València i, a més a més, furtava gasolina “jactándose el referido doctor de tener en su casa almacenados 200 litros.”

En resum, tot un seguit de crítiques i acusacions que demostren que no devia existir un clima precisament de cordialitat al centre hospitalari. El text, finalment, demana que tots aquest personatges sigues destituïts i les seues places ocupades per altres professionals.

Nel.lo Navarro

Les fotografies formen part del llibre “la Vilavella, Memòria fotogràfica”