Resultats Eleccions Generals a la Vilavella, 2015

PARTICIPACIÓ I ABSTENCIÓ.

Participació2015 v2

EvolucióParcticipació1996-2016 Estatal

Abans d’entrar en els resultats que han obtingut els diferents partits polítics,  i com a dades importants que defineixen el comportament electoral del poble i configuren el seu tarannà polític, observem les dades de participació i abstenció. La participació d’un 87% del total del cens, i la dada complementària de l’abstenció d’un 13%, són indicadors de la alta participació electoral, un 15% més que la mitjana espanyola.

Si observem l’evolució històrica dels últims 20 anys les dades de participació sempre són superiors a la mitjana de tot l’estat  i es repeteixen citació darrere citació.

Aquesta característica pròpia de la societat vilavellera  estructura un primer comportament polític clar, la alta mobilització electoral.

La participació d’ enguany ha sigut  idèntica a la de l’any 2011, però en  les convocatòries anteriors la participació ha sigut encara més  elevada arribant a més del 90 %,  tot i que s’observa una  lleugera caiguda a partir d’aquest convocatòria, però que no anul·la aquesta asseveració.

A partir d’aquestes dades es conclou que la societat vilavellera està  mobilitzada electoralment. Políticament és molt disciplinada a l’hora d’exercir el dret de vot.

I cap a on van dirigits el vots?

RESULTAT ELECTORAL: FOTO FIXA DE LA VOLUNTAT POLÍTICA DE LA VILAVELLA.

Gràfic2-Vots

PercentatgesGenerals2015

Partit 2011 2015 Variació % Var.
PP 1.541 1.096 -445 -28,9%
PSOE 546 471 -75 -13,7%
CIUDADANOS 298 298
COMPROMÍS 44 258 214 486,4%
CDC 57 57
UP – EUPV 49 26 -23 -46,9%
Altres 15 33 18 120,0%
Vots en blanc 33 22 -11 -33,3%
Abstencions 338 346 8 2,4%
Vots nuls 41 50 9 22,0%
Total Cens Electoral 2.607 2.657 50 1,9%

Font: http://resultadosgenerales2015.interior.es/

EvolucióResultatsGenerals2015 amb CiudadanosEl PP és el partit que obté més vots, 1.096, pràcticament  igual que la suma total de la resta de partits i un percentatge del 48’5 %.  Pràcticament la mitat de l’electorat vilaveller que exerceix el vot en aquestes eleccions al Congrés de Diputats que elegiran el Govern espanyol, vota per aquest partit. Cal destacar que presenta un percentatge de 20 punts superior a l’  obtingut a nivell estatal.

Però les eleccions autonòmiques ja marcaven una tendència que es veu reflectida també en aquestes eleccions. Al nostre poble el PP, tot i ser el partit majoritari va perdent recolzament electoral. Comparant el resultat del 20D amb l’anterior del 2011 perd 445 vots, un 28’9 %. Aquesta davallada ja li ha succeït tant en les autonòmiques com en les municipals del maig passat. Però tot  i això, el PP presenta un sòl electoral ferm i consistent, amb un fort nucli infrangible a qualsevol influència dels factors o circumstàncies socials, econòmiques o judicials que a nivell valencià i espanyol l’han debilitat. En definitiva el vot d’aquest partit és majoritàriament disciplinat i inqüestionable.

Actualment en el camp de la dreta li ha eixit un competidor,  CIUDADANOS, i que per primera vegada s’ha presentat a les eleccions generals. Aquest partit proposa una mateixa posició política i econòmica a la del PP, però no té la rèmora dels casos de corrupció.  Ací en la Vilavella és la marca política  a la qual s’adhereixen actualment els Independents (IxV) i   aconsegueix 298 vots, un 13’2 %,  quantitat i percentatge inferior a la obtinguda en les eleccions municipals i autonòmiques del maig passat.

El partit CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÀTICO (CCD),  ha aconseguit 57 vots, una quantitat similar a l’assolida en les autonòmiques on va tindre 45 vots, quantitativament encara lluny de tindre un significació específica.

Des del camp de l’esquerra al PSOE l’han votat 471 persones, un 20’8%, un percentatge una mica més baix que l’obtingut a nivell estatal. És una xifra lleugerament menor  que la del 2011, però significativament inferior a la de les eleccions del 2.008.

En l’àmbit de l’esquerra s’ha produït també un sotrac amb  l’ascens de la candidatura conjunta entre COMPROMíS-PODEM que aconsegueix 258 vots, un percentatge del 11’4 %. Un ascens considerable que ja venia anunciat des de les eleccions autonòmiques i que recull vots del PSOE i en alguns casos d’anteriors votants del PP, però en el nostre àmbit local encara queda lluny de la seua mitjana estatal del 21 %. A nivell estatal i autonòmic, és la candidatura que recull el vot indignat que ha provocat les retallades, la contrareforma laboral, la corrupció, la desaparició de caixes d’estalvi valencianes, etc.

El vot de EU que ha passat de 49 a 26 vots ha esdevingut testimonial.

Aquestes dades informen que l’espai polític de la dreta i esquerra a la Vilavella queda de la següent manera:

  • Dreta (PP+CIUDADANOS+CCD) = 1.451 Vots…………………….. 65 %
  • Esquerra ( PSOE+COMPROMIS/PODEM+EU)= 755 Vots……   35 %

Com havíem indicat ja en els articles sobre les anàlisis electorals de les municipals i autonòmiques del maig passat i amb les noves dades d’aquestes eleccions, es confirma novament que a la Vilavella la ideologia de dretes  es manté hegemònica, és un poble de “dretes” i conservador, amb una presència encara dèbil de l’esquerra.

Taules i gràfics: Joan Recatalà.

Text: Joan Badenes