Chiruri

Recordant un 5 de maig de 2014, en aquesta pàgina de l’Associació de veïns, vaig escriure:

Podríem viure així en temps no molt llunyans?

Música per al cor quan l’amor ens salva.