Racó del fotògraf : el barri dels espardenyers.

JE_140607DSC_2458

Carrer del barri dels Espadenyers en l’actualitat

JE_140607DSC_2458r

Carrer del barri dels Espardenyers . Foto modificada.

La comparació entre aquestes dues fotos de Juan Escrig del barri dels Espardenyers, popularment conegut pel “barri”,  ens convida a reflexionar sobre el nostre patrimoni urbanístic, tal com està avui,  i a imaginar-lo tal com podria estar si des del l’Ajuntament hagués existit un criteri urbanístic coherent, recuperant l’estil d’aquest antic indret, nucli inicial del nostre poble i des d’ on creix cap a la plana. Actualment necessita un pla de rehabilitació que al menys recupere la seva essència i el pose en valor. No és qüestió de grans inversions sinó de norma urbanística  que el porte a aconseguir un estil típic dels barris de pobles mediterranis, carrers costeruts, cases humils d’una o dues plantes, de teula àrab , finestres i portes amb els cancells pintats de blau sobre façanes emblanquinades. En definitiva superar l’actual estat amb falta de criteri estètic i poc atractiu, tal com queda de manifest en la primera fotografia, amb portes i finestres d’alumini, cases amb terrassa i altres amb teula, façanes sense pintar, etc. i ornar un barri antic amb l’estètica tradicional però funcionalment modern.

Des de l’ajuntament encara s’està a  temps de fer possible  un projecte per a revitalitzar aquest barri i fer el mateix que han fet en altres pobles com Artana o Aín,  establint normatives urbanístiques que cal complir, incentivant econòmicament i convencent  als veïns per a que col·laboren en la seua millora.

Com veiem en la segona fotografia retocada, no és qüestió de fortes despeses, sinó de voluntat, imaginació, pla urbanístic i respecte al disseny tradicional. Ara  que es parla de respectar les tradicions ací tenim una oportunitat de demostrar-ho. Feina per al nou ajuntament.

FOTOGRAFIES DE JUAN ESCRIG

TEXT  JOAN BADENES