Anàlisi resultats electorals autonòmics 2015 a la Vilavella

RESULTATS ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2015
  2015 %
PP 1.026 38,7%
PSOE 551 20,8%
Ciutadans 332 12,5%
Compromís 146 5,5%
Podem 89 3,4%
CCD 45 1,7%
EUPV-EV-ERPV-AS:AC 23 0,9%
Altres 33 1,2%
Vots nuls 76 2,9%
Vots en blanc 39 1,5%
Abstencions 292 11,0%
Total Cens Electoral 2.652 100,0%
Font: http://www.resultats2015.gva.es

Distribució vots autonòmiques2015 columnes

Percentatges Autonòmics2015

Els resultats de les eleccions autonòmiques al nostre poble reflecteixen en part el mateix comportament electoral que ha sacsejat el País Valencià en concret i  la resta de l’estat en general.  En elles també s’ha produït allò que apunten les locals: respecte al PP fuga de molts vots,   i, derivat d’això, pèrdua de poder territorial; pel que fa al PSOE, pateix una davallada de vots encara que recuperarà poder institucional si els pactes ho faciliten. L’ altra vessant complementària és el creixement dels partits emergents que canalitzen el descontent i/o la indignació, COMPROMÍS,  PODEMOS i CIUDADANOS.

Tot aquest panorama electoral  assenyala un clar canvi de tendència que concretament en l’àmbit del nostre poble s’inicia en les últimes eleccions europees on el PP perd l’hegemonia al obtindre el 52 % del vots, quan anteriorment rondava el 60%, i ara amb les locals i autonòmiques perd la majoria absoluta i es queda en un 43 % i  en un 38’7% respectivament, així com els partits  emergents apareixen en la taula amb uns percentatges encara curts, però significatius.

Com havíem comentat en l’article anterior sobre els resultats de les eleccions municipals, les causes d’aquest impressionant canvi vénen explicades tant per les procedents de l’àmbit específicament local, com aquelles derivades del govern valencià i del central, a saber, els grans escàndols de corrupció que han donat una imatge lamentable de la Generalitat Valenciana, l’enfonsament i desaparició del sistema financer valencià atribuïble a les elits polítiques i econòmiques valencianes, les retallades en educació, sanitat i serveis socials que desmonten el feble estat del benestar que havíem aconseguit. També han afectat l’atur, l’ última  reforma laboral que ha rebaixat els drets laborals dels treballadors, una forta devaluació del sou, així com un considerable augment de la pobresa. Un panorama desolador.

COMPARATIVA AMB LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES ANTERIORS
  2011 2015 Diferència % Var.
PP 1.487 1.026 -461 -31%
PSOE 633 551 -82 -13%
Ciutadans 332 332
Compromís 61 146 85 139%
Podem 89 89
CCD 45 45
EUPV 40 23 -17 -43%
Altres 85 33 -52 -61%
Votsnuls 46 76 30 65%
Vots en blanc 49 39 -10 -20%
Abstencions 268 292 24 9%
Total Cens Electoral 2.669 2.652 -17 -1%

Evolució Vots Autonòmiques

Com veiem en la taula i el gràfic, tot açò ha provocat un sotrac electoral important.  El PP perd respecte a les eleccions autonòmiques del 2011  un 31%, 461 vots. El PSOE  manté el tipus perdent sols 82 vots, un 13%, i són els partits emergents els que creixen: COMPROMÍS augmenta en 85 vots. i apareixen CIUDADANOS/CIUTADANS i PODEM.

Es pot pronosticar que tant CIUDADANOS amb 332 vots com COMPROMÍS amb 146 vots, presenten un sòl electoral sòlid que els permet estructurar en un futur no llunyà una organització política viable a la Vilavella.

L’ EIX DRETA – ESQUERRA  O  CONSERVADOR – PROGRESSISTA.

Com dèiem  a l’anterior article, les dades que presenten les eleccions autonòmiques confirmen el que comentàvem sobre l’eix dreta – esquerra o conservador – progressista en la Vilavella.

L’espai electoral local  PP – IxV – CCD  suma 1.484 vots, així com l’espai electoral autonòmic  PP – CIUDADANOS – CCD obté 1.403. Amb una xicoteta diferència, en les dues eleccions  s’observen un mateix  nombre de vots, però tot presentant un  tràfic de vots entre partits dintre del mateix espai. Es l’àmbit de la dreta o conservador on se situen el 63% dels vilavellers/es.

La mateixa dinàmica s’observa en l’espai electoral local  PSOE que obté 801 vot. Però en l’àmbit electoral autonòmic aquests vots es reparteixen entre diferents partits: PSOE 551, COMPROMIS 146, PODEM 89, EU 23. En total 809, xifra molt similar a la de l’àmbit local. És l’espai de l’esquerra –  progressisme on se situen el 36% dels nostres veïns.

 

Semicercle Autonòmiques 2015

En aquest gràfic observem la distribució de l’electorat vilaveller en l’eix dreta – esquerra. S’observa fàcilment, tal com apuntàvem en l’anterior article  i es repeteix elecció darrere elecció, que la Vilavella és un poble majoritàriament de dretes i conservador.

Text de Joan Badenes.

Taules i Gràfiques de Joan Recatalà.