Anàlisi dels resultats eleccions municipals 2015

A priori, en les eleccions al nostre ajuntament es presentava una situació diferent a les anteriors  celebrades al llarg del que va de segle i que propiciava certes possibilitats de canvi al voltant de la pèrdua de la majoria absoluta del PP, el partit hegemònic al llarg dels darrers vint i cinc anys al nostre poble. Cap menor de trenta anys ha vist en l’alcaldia un altre partit que no haja sigut el PP.

Aquestes opcions venien definides per diferents factors, que reunits entreveien una perspectiva de canvi  i deixar darrere la majoria absoluta del PP.  Concretament  destaquem les següents:

  • Presentació de quatre llistes electorals que faciliten la dispersió del vot.
  • D’ aquestes llistes tres competeixen pel mateix espai ideològic, el de dreta – centre, Partit Popular, Independents per la Vilavella ( abans U.V.)  i Ciudadanos de Centro Democrático. El PSPV – PSOE, al ser l’ única llista de l’espai d’esquerres i progressista, aglutina el vots de les persones amb aquestes posicions polítiques.
  • Les contínues retallades realitzades pel PP en el sector públic, educació, sanitat i serveis socials, així com   l’última reforma laboral molt negativa per als drets dels treballadors.
  • Alta vulnerabilitat econòmica i laboral de molta gent del poble.
  • Deteriorament de la marca PP a nivell provincial i autonòmic pels reiterats i molt coneguts casos de corrupció política: C. Fabra, aeroport de Castelló, Blasco, Camps, Rus, Gürtel, Emarsa, Brugal, etc. així com el tancament de males maneres de RTVV – Canal 9 i la desaparició del sector financer valencià, Bancaixa, Caixa del Mediterrani i Banc de València.
  • Una divisió soterrada dintre del PP a nivell local, que li podia provocar una fuga de vots de la llista presentada a les municipals.
  • En el PP una aposta per una llista amb el predomini de persones joves i sense experiència en la gestió, excepte en la del seu cap  José Luís Jarque.
  • El PSOE  ha combinat en la seua llista a persones amb una reconeguda solvència professional  i experiència política en l’ajuntament amb la incorporació de joves.

Aquesta situació que descrivim ha influït i de quina manera,  en la voluntat de l’electorat majoritari vilaveller i ha donat com a resultat la pèrdua de la majoria absoluta del PP. La Vilavella ha votat pel canvi, un horitzó difícilment predicible fins al moment.

Les eleccions municipals   han donat el següent resultat:

 

  2015 %
P.P. 976 36,6%
P.S.O.E. 801 30,0%
IxLV 390 14,6%
CCD 114 4,3%
Abstencions 286 10,7%
Vots nuls 69 2,6%
Vots en blanc 31 1,2%
Total Cens Electoral 2.667 100,0%

Un fet diferencial que es repeteix en totes les eleccions és l’alta participació dels veïns de la Vilavella, sempre per sobre de la mitjana valenciana i estatal, enguany ha sigut de 2.481 vots, 89’66 %  del cens electoral i que deixa l’abstenció en 286 vots,  un minvat 10’33 %, quan la participació general és d’un 65 % i l’abstenció un 35 %.

 

Percentatges

Semicercle

 

EVOLUCIÓ I COMPARATIVA AMB LES ELECCIONS MUNICIPALS ANTERIORS.

  2011 2015 Diferència % Var.
P.P. 1.212 976 -236 -19%
P.S.O.E. 634 801 167 26%
IxLV 488 390 -98 -20%
CCD 114 114
Abstencions 260 286 26 10%
Vots nuls 53 69 16 30%
Vots en blanc 35 31 -4 -11%
Total Cens Electoral 2.682 2.667 -15 -1%
Font: http://resultadoslocales2015.interior.es

Evolució Número vots

Dels resultats destaquen dos factors  com són la forta baixada del PP respecte a les eleccions municipals del 2011, 236 vots, un 19%,  i la pujada del PSOE en 167 vots, un 26% més dels vots que va obtindre en les mateixes eleccions. De fet el PSOE és l’únic partit que ha  experimentat una pujada i aquesta ha sigut molt considerable.

Tot i haver aconseguit dos regidors Independents per la Vilavella (IxV) de Carmen Navarro perd 98 vots, un 20 % menys del resultat de les eleccions anteriors. Una novetat d’aquest partit és que ha anat acompanyat amb la marca Ciudadanos.

L’aparició del CCD de David Gómez amb 114 vots i un 4’93%  no obté representació, tot l’intens treball que ha hagut de fer davant les condicions adverses que li s’han presentat.

En resum, els 236 vots que ha perdut el PP  més els 98 que ha perdut IxV han anat al Psoe 136, al CCD  114,  a l’abstenció 26 i als vots nuls 16. També cal considerar les noves aportacions de la joventut en aquestes eleccions. Tot açò indica que el més beneficiat d’aquestes eleccions municipals a la Vilavella ha sigut el PSOE, que amb el seu candidat Manel Martinez al capdavant té una responsabilitat d’entendre’s i negociar un programa de govern amb IxV si vol obtindre l’alcaldia i convertir-se d’aquesta manera en el primer alcalde progressista que té la Vilavella des de la transició democràtica de 1977.

Si s’analitzen els resultats des de l’eix dreta – esquerra o conservador – progressista, els resultats donen un  domini del vot de dreta – conservador, 37 % del PP. Els que a priori es situen més al centre, un 20%,   15 %  d’ IxV i  5 % de CCD, i  del sector progressista o d’esquerres, un 35 %. Tot açò indica que la Vilavella és un poble políticament conservador. Aquesta evidència l’analitzarem amb més detall al següent article sobre l’anàlisi de les eleccions autonòmiques a la Vilavella.

Text de Joan Badenes

Gràfics i taules de Joan Recatalà