Propostes als partits polítics que es presenten a les eleccions municipals.

Prompte arribarà el temps de les cireres i aquestes coincidiran amb les eleccions municipals  i autonòmiques.  Són distints els partits polítics  que s’acolliran a la possibilitat d’obtenir  representants institucionals. Participar en la construcciò de la nostra identitat i idiosincràcia és una obligació i que no podem deixar especialment per a d’altres. Reunits alguns membres de l’Ad VV  per tal de formular idees de projectes i coses que creiem esdevindrien interessants de cara a la millora de tots els aspectes de la vida dels nostres veïns vilavellers i vilavelleres, hem fet les següents PROPOSTES ALS PARTITS POLÍTICS QUE ES PRESENTEN A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015  que ens han demant la nostra opinió i criteri i que amb molt de gust els hem tramés.

Ajuntament de la Vilavella. Fotografia de Joan A. Vicent

Ajuntament de la Vilavella.
Fotografia de Joan A. Vicent

– TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONAL I INFORMACIÓ ALS VEÏNS.

Recuperació del BIM com a eina imprescindible d’informació als veïns. Informació de l’activitat de l’ajuntament, dels acords de govern,  de les comissions i dels balanços econòmics. Aquesta informació també serà transmesa via on-line a aquells veïns que prèvia subscripció la soliciten.

– ACTUALITZAR I DONAR IMPORTÀNCIA  A LA PÀGINA WEB DE L’ AJUNTAMENT. COMPLETAR-LA AMB FOTOGRAFIES I MÉS INFORMACIÓ.

 – COMUNICACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I MOVIMENTS SOCIALS I VEÏNALS PER  ESTABLIR PRIORITATS SOCIALS.

Participació ciutadana mitjançant consultes a les organitzacions veïnals.

– ESTABLIR ENTRE ELS DIFERENTS PARTITS UN ACORD PER EVITAR L’ ABÚS DE PODER DEL PARTIT MAJORITARI OBRINT LA PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ A L’ OPOSICIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS.

 – CONTROL DELS SERVEIS MUNICIPALS PRIVATITZATS.

Evitar que les inversions en les millores de les instal·lacions siguen a càrrec dels veïns com ha passat en les instalacions de descalcificació de l’aigua, per a que no siguen els costos públics i el beneficis privats.

Control de l’ajuntament del preu que paguen els veïns del servei d’aigüa privatitzat.

En funció dels recursos municipals disponibles, revertir la privatització dels servei d’ aigua potable i clavegueram, cercant que els guanys es destinen per al poble i no per a empreses privades.

– MILLORA I REHABILITACIÓ DE LES INSTALACIONS ESCOLARS DEL GRUP J. ALBA

– COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROMOCIÓ I  ÚS DEL VALENCIÀ.

Utilització del valencià en la administració local. Presència del valencià en els escrits i documentació públics.

– ACONDICIAR I RECUPERAR  ELS ESPAIS PÚBLICS DE VALOR HISTÒRIC I SOCIAL.

​Recuperació i acondicionament  com a instal·lacions esportives i de lleure de les Basses Roges, avui convertides en un abocador públic.

​Millora i acondicionament de les restes arqueològiques del castell. Posar-lo en valor amb panells informatius dintre del patrimoni històric local. Il·luminació.

Creació dins del Museu Local d’una secció de la història dels Balnearis.

Senyalització de circuïts de senderisme pel nostre terme. Publicació de fulls informatius de les sendes.

Estructurar en el camí la Vieta  ( l’antic trajecte del tren des de la pedrera al Port de Borriana) un carril bici o via verda. Projecte compartit amb Nules i Borriana.

– SENYALITZAR UN CARRIL BICI I PEATONAL EN EL CAMI LA TRAVESSA FINS A NULES. CONSTRUCCIÓ D’UNA PASSAREL·LA O RAMPES D’ACCÉS QUE CREUE LA SERRALETA. 

​Avui en dia no és possible circular en bici fins a Nules, sols per la carretera i camí l’ Asseit amb la perillositat que comporta.

– MILLORA DEL TRAJECTE DEL CAMÍ L’ ASSEIT, CERCANT ELIMINAR PUNTS ESTRETS I CORBES, HABILITANT-LO COM A VIA D’ACCÉS FÀCIL I RÀPIDA  A   URGÈNCIES DEL CENTRE DE SALUD DE NULES.

– PLANTACIÓ D’ARBRES EN LA PLAÇA DEL MERCAT AMB L’OBJECTIU DE CREAR ZONES D’OMBRA. COMPLETAR-HO AMB UMBRACLES.

– COMPLIMENT DE LA LLEI I ACORDS DEL CONSELL DE MINISTRES SOBRE LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA.

– COMPLIMENT DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA EN REFERÈNCIA  A ACCEPTAR I FER RESPECTAR  EL CARÀCTER LAIC DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES.

– MILLORAR LA GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LES FESTES PATRONALS.

​Millorar el control dels casals festers.  Compliment d’horaris, sorolls i higiene. Fer valdre el dret al descans de les persones.

​Nou sistema de representació festera, més oberta i participativa, no controlada pel partit que tinga el poder municipal.   Proposta  de que siguen les quintes qui gestionen eixa representació.

Reducció de les despeses de representació festera.

 – SOBRE STYLNUL.

Impedir les molèsties derivades de les seues emissions contaminants: soroll, emissions de pols.

AdVV