Els diners de cartró

L’esclat de la guerra civil va portar emparellat un evident caos econòmic. El conflictes armats, amb l’excés de despeses que comporten, estrangulen l’economia dels països que els patixen i una de les circumstàncies que es donen ràpidament és la desaparició dels diners en metàl·lic. El metalls preciosos com la plata i sobre tot l’or desapareixen de seguida de circulació. Els seus propietaris esperen l’arribada de temps millors per a tornar a fer rodar estos valors segurs.

Açò comporta una més que evident escassesa de diners i una devaluació de la moneda. El cas dels territoris d’Espanya fidels a la II República és un exemple d’esta situació i per a poder superar-la els governs autonòmics, regionals, comités, consells i ajuntaments, a més de moltes altres entitats públiques i privades, començaren a emetre les seus pròpies monedes.

Generalment es tracta de bitllets en paper o vals en cartró, que, en el cas dels ajuntaments, tenien una validesa estrictament centrada en el municipi emissor. Actualment estos bitllets i vals s’han convertit en preat objecte de col·lecció i alguns han superat amb escreix el seu valor d’emissió.

El cas de la Vilavella

Sin títuloL’any 1937 el Consell Municipal de la Vilavella va fer una emissió de paper moneda per un import de 10.000 pessetes que tenien el valor facial d’una pesseta. Estos bitllets estan fets amb cartró blanc i tenen unes mides de 69 x 41 mm. Estan impresos per una sola cara en color roig i porten la numeració manuscrita amb tinta negra a l’anvers i un segell imprés del “Comité de Defensa y Orden Público”.

Posteriorment el Consell Munipal de la Vilavella va fer una nova emissió de 20.000 bitllets de 50 i 25 cèntims. Estos bitllets tenen unes mides de 41 x 41 mm. i estan impresos amb tinta negra. Porten també la numeració escrita a mà al revers i un segell imprés amb el rètol “Consejo Municipal de Villavieja” a l’anvers i “Comité de Defensa y Orden Público” al revers. Els de 50 cèntims estan impresos sobre cartró groc clar i els de 25 cèntims sobre cartró verd grisós.

NEL.LO NAVARRO