Una de bous de carrer

Els bous de carrer són, sense dubte, una de les tradicions que més entusiasme desperta, tant entre els seus partidaris com entre els seus detractors. Parlar de bous, en un sentit o l’altre (i més encara si els dos sentits conflueixen) comporta quasi sempre un debat o una discussió apassionats. I no solament a la Vilavella, clar, si no a qualsevol altre poble de la comarca… I més enllà!

Partidaris i detractors de les celebracions taurines no són, però, patrimoni dels nostres dies. Al llarg de la història sempre ha planat sobre la festa de bous l’esperit de la prohibició oficial.

Eixida d'un bou al Barranc. Any 1945. Arxiu de J. Escrig

Eixida d’un bou al Barranc. Any 1945. Arxiu de J. Escrig

Si fem una ullada als diaris del segle XIX i els primers anys del segle XX trobem nombrosos exemples que interessen als pobles de la Plana Baixa.

Al diari EL IMPARCIAL apareix el dia 23 d’agost de 1908 una notícia referent als bous de carrer que afecta directament a la Vilavella. En aquell moment estaven prohibits per llei alguns espectacles taurins, la qual cosa havia causat gran malestar entre els partidaris d’esta festa.

Intervé la Guàrdia Civil

La prohibició governamental de celebrar estos espectacles va ser motiu de conflictes i alteracions de l’ordre públic a molts pobles; conflictes que generalment acabaven amb la intervenció de la guardia civil, tal i com llegim a les pàgines de EL IMPARCIAL: Con dirección a los pueblos de Nules y Villavieja han salido veinticinco números del regimiento montado de la Guardia Civil. Dícese que llevan orden de impedir que se celebren las corridas de toros sueltos y enmaromados por las calles anunciadas para hoy.

La notícia continua amb una referència a un altre poble de la Plana Baixa, Moncofa, on també hi havia programat un espectacle taurí: Se asegura también que en el pueblo de Moncófar intentarán correr esta noche un toro embreado. El alcalde ha manifestado que dimitirá si se impide la lidia del toro.

Eixida d'un bou al carrer Sant Roc. Any 1958. Arxiu de J. Escrig.

Eixida d’un bou al carrer Sant Roc. Any 1958. Arxiu de J. Escrig.

Lluita de bous

Un altre espectacle taurí que trobem a la nostra comarca són les lluites de bous. Al rotatiu LA IBERIA s’informava el dia 16 de juliol de 1883 d’un d’estos espectacles a Castelló amb exemplars de ramaderies de Xilxes i Cabanes. La noticia apareixia aixina: En Castellón se ha verificado una lucha a campo abierto entre los toros padres de dos ganaderías, la de Borrás de Cabanes y la de Tarín de Chilches. El sitio elegido fue la llamada acequia de la Obra.

Apenas se encontraron los toros padres de ambas ganaderías entablaron terrible lucha, quedando vencedor el Moracho de Tarín. Luchó después con otro de la misma ganadería, llamado Jardinero, a quien venció igualmente.

Segons es desprén de la publicació, estos espectacles comptaven amb nombrosos seguidors, ja que matisa el diari que, más de doscientas personas presenciaron la pelea de los cornúpetos.

NEL.LO NAVARRO