La Vilavella d’ahir i d’avui

RETROSPECTIVA CARRER DE LA PRESÓ.

 

Carrer Presó 1 (1932)

 I. Fotografia de l’arxiu d’Eduard Ranc, cap a 1925.

Molt probablement va ser ell qui la degué prendre. La llum del vespre reforça les fronteres emblanquinades. Absència de gent al carrer. Dues cases exhibeixen portalades amb els tradicionals arcs de mig punt. Una d’elles, la confrontada amb el carreró, seria abolida posteriorment. Al davant, de refiló, la frontera de la històrica presó. I, resseguint, en arribar a l’eixample, l’actual casa-museu dels Espardenyers. Tot el carrer, empedrat, traspua coherència.

Carrer Presó 2 (Anys 60)

  II. Fotografia d’Enrique Escrig, cap a 1962.

La perspectiva del carrer continua tenint sentit. Fronteres emblanquinades, grup de dones en dia estiuenc dessota una inicial llum de capvespre. Estan fent labor, tot i que una d’elles pareix dedicada a la confecció de cordell. L’empedrat, bastant perdut, ha estat substituït, a partir del carreró, per escales. Arribats a l’eixample, penjant d’un ribàs, dos manolls d’aixereta. Feble enllumenat públic mitjançant peres.

Carrer Presó 3 (Actualitat)

  III.  Fotografia de Juan Escrig, ben recent.

L’hem denominada ‘Mare meua, quin desastre’, espontània expressió que ens va brollar en veure-la per primera vegada. La coherència de les dues fotografies anteriors ha estat radicalment alterada, per multitud de detalls:  formigó imprès al paviment, cablejat de la llum, mirador, fronteres amb sòcol de taulellets, fronteres sense lluir, alumini a les finestres, canalons d’uralita o plàstic,  façanes sense emblanquinar o pintades amb colors poc adients, uns pins, al fons, que no deurien d’haver-se plantat, un cotxe aparcat al carrer del Calvari… I tot amb el vist i plau d’una normativa que s’ha revetlat ineficaç, per laxa.

Tanmateix, refets del colp visual, hom pot pensar, com escriu Rafael Santandreu a la contraportada del seu llibre “Las gafas de la felicidad”, Nada es tan terrible.

Per sort, la majoria dels desficacis poden revertir-se, amb bona voluntat i tot corregint les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal.

AdVV