Associació de Veïns (AdVV), un pas endavant.

408633_3807737227504_61939919_n

Plaça de la Vila, carrer Barranquet i Sant Vicent. Fotografia de J. Escrig

En l’acte informatiu sobre la contaminació de la fàbrica STN que vàrem realitzar en novembre passat es va acordar proposar a l’ajuntament crear una comissió mixta  per tal que assumira el seguiment dels problemes mediambientals que causa l’ esmentada fàbrica  i d’aquesta manera no ser la nostra  associació qui portara la iniciativa sobre aquesta qüestió.

La comissió ja s’ha concretat i s’ha reunit en dues ocassions, essent els seus components, l’ alcalde de la Vilavella,  el regidor d’ Obres, un representant de cada partit de l’oposició,  un representant dels agricultors afectats i un de la nostra associació. A partir d’ara serà l’encarregada de realitzar el seguiment sobre els problemes que causa STN; a més a més l’ajuntament ha contractat un advocat per tal que l’assessore  em matèria legal sobre les seues emissions contaminants. Anunciem una propera reunió amb la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per tal d’avaluar l’estat en que es troba l’expedient sancionador realitzat a la fàbrica pels seus incumpliments mediambientals, tal com ja hem informat en anteriors ocasions.

Aquesta comissió mixta és  fruït del treball que hem fet l’últim any des de l’associació i a partir d’ara l’esforç per evitar les contaminacions de la fàbrica serà assumit per ella.  Esperem que siga eficaç.

Degut al temps electoral que s’apropa, hem sigut convocats per algun del partits politics municipals per tal que els informem de les nostres inquietuts. Per aquest motiu  hem decidit que l’AdVV  farà  una sèrie de propostes als diferents partits que es presentaran a les eleccions municipals per a incidir en una millora en la qualitat de vida del poble i de la seua gestió des de l’ajuntament. Així és que tot allò que penseu que ha de figurar en els programes dels diferents partits i voleu trasllador-los-hi, ens ho feu arribar mitjançant el nostre correu  asociacioveinsdelavilavella@gmail.com  i nosaltres les presentarem  als partits. Des del blog anirem publicant les propostes per millorar la gestió i posar en valor el nostre poble.

Hem de participar en els assumptes públics, car la política impregna  tots el àmbits de la nostra vida. Ja coneixeu el lema de l’AdVV:

APORTAR PER A FER UN POBLE MILLOR