Historia de la banda de La Vilavella

En aquest escrit volem fer un repàs i un sentit RECONEIXEMENT cap a totes aquelles persones que han estat  -tot i les diferents èpoques, conjuntures socials, històriques i polítiques-  les ÀNIMES de la nostra BANDA.

ALLÒ QUE NOSALTRES SOM AVUI, ÉS EL FRUIT D’UN TREBALL, D’ UNA DEDICACIÓ I D’UN AMOR PER  UN ART, LA MÚSICA, QUE ENS HA FER DISTINGIR-NOS A LES PERSONES HUMANES.IMG_3834

No hi ha una noció exacta de quan i com s’inicià la Banda Municipal de música del poble de La Vilavella.

El primer director l’any 1871, oficialment fou “el tio Cartero”, de qui no tenim fotografia, ni sabem quan durà en aquest càrrec.

El segon director fou Enrique Martínez, fins l’any 1927. Desconeixem la data d’inici com director i no era de La Vilavella.

El tercer director fou de l’any 1927 a 1939: Francisco Martínez Romero, un home vilaveller, fadrí que donava lliçons al carrer Santa Bàrbara i a sa casa. Per malnom tenia ” el tio Sabateret”.

El quart director ho fou de l’any 1939/1943, Sebastià Casino amb malnom “Sebastianet de Cerilles”. Abans ocorregué la malaurada Guerra Civil; en finalitzar el conflicte, la banda es divideix. Una  part de músics partiran a la Banda de Nules. Altres ho deixaran i uns altres continuaran en la Banda de La Vilavella, una entitat empobrida de músics.

El cinquè director fou, de l’any 1943/1945, Vicente Vicent, anomenat “Vicentet de Robres”, iaio de Maria i Vicent Molinos. Era un bon percussionista.

El sisè director fou, de l’any 1945/1IMG_3833947, Sebastià Monlleó, Sebastianet el Merino. Després de la guerra anà a la Banda de Nules, però tornà per dirigir la del nostre poble.

El setè director fou, de l’any 1947 a 1950, José Casino també conegut per Pepe l’agutzil, avi de Miguel, Sebastià, Pasqual, Ramòn, i Mari Carmen.

El huitè director fou, de l’any 1950/1967, Pasqualet de Pina. Tocava en la Banda Municipal de Castelló.  Alguns músics no acceptaren la seua direcció per qüestions ideològico-polítiques. Ell venia de Castelló a Nules amb tren i pujava a peu o en carro a La Vilavella., la qual cosa  poden imaginar-se l’esforç que comportava.
Introduí nombrosos músics jóvens. Hi hagué un despertar de l’afició a la música. Per qüestions de salut deixà el càrrec de la direcció.

El primer President en acció de la nostra banda fou Francisco Esbrí, anomenat “Paco l’Agustina”, anys 1955/1968.

El novè director fou, de l’any 1968/ 2005/, Joaquín Mechó. Era oboista de la Banda de Castelló.
Entrà de ben jove. Federà la banda a nivell de la Comunitat Valenciana. En la dècada 1975/1985, la banda participà en nombrosos certàmens provincials i regionals recollint grans èxits.
Des de 1978 fins al 1990 dirigeix la banda de Faura.

El segon President de la Banda fou Vicent Recatalà, “el Pato” de l’any 1968 fins 1980.
Promocionà l’Escola municipal de música i a consolidà. Feu una gran renovació dels instruments (de brillant a normal).

El tercer President de la Banda fou Miguel Martínez “d’Àngel”, anys 1980 fins 1990.  Gran tasca en la Federació valenciana de bandes de música.

El quart President de la Banda fou Vicente Mallench, anomenat “Vicente el Rullet,” any  1991/2002. amb Joaquín Mechó aconseguiren el local dIMG_3835e la Banda de música al lloc actual on s’assaja i s’imparteixen les classes.

l cinquè President de la Banda fou Alejandro Arnau, “el vallero” any 2002/2005. aconseguí la insonorització del local amb Joaquín Mechó de director.

El desè director de la Banda Municipal del poble o Agrupació musical Santa Cecília, és des de l’any 2005 fins l’actualitat Josep Daniel Moliner.
Aquest director reafirma i afegeix valor a l’escola de música tot perfeccionant-la.
Aporta nous estils de música interpretant nombroses peces escrites per a banda i de solistes.
Introduirà de nou la banda en el Cercle de Certàmens a nivell Provincial i de tota la Comunitat Valenciana. Recull grans èxits amb participacions. Hi ha una renovació de músics, project, per tant, de futur. De fet, en els darrers temps, hi ha una renoIMG_3836vació d’intèrprets

El sisè President de la Banda fou Ricardo Fortea 2005/2011.
Reforçà l’Escola de música i projectà l’ampliació local de la banda.

El setè President de la Banda  és Joaquín Ferrandis, “el Casto”,  2012/ fins l’actualitat.
Es reforça la inversió d’instruments de l’Escola de música, alhora que s’afegeixen millores a nivell d’infraestructura.
S’arreplega la història de la banda , publicada una memòria fotogràfica i l’article que tots vosaltres esteu llegint de forma que ens puguem  assabentar de totes les vicissituds i processos que ens han portat a gaudir del nostres músics a llarg de la història del nostre poble.

IMG_3838

Article dictat durant dues hores per Joaquín Ferrandis, i fent ús de la seua memòria prodigiosa un servidor que va fer d’escrivà.