Tot remembrant Costa i Llobera

Estima el meu cor un arbre,image
és nomenat campanell:
Preludi d’un temps novell,
dolça pell de terçanell.

Senyor del nostre jardí,
bombeja des de la terra
-victoriós en calda guerra-
fractal saba de fadrí.

Generós, força feiner,
dóna refugi i suport
a l’enjogassat viler;
a l’humà vida i conhort.

Emparellat amb el nard,
per a l’abella un joiell,
de benaurança baluard,
campanell, gentil donzell.

Joan Antoni Vicent Cavaller