ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA VILAVELLA

Abocador Maig 2014

Les Basses Roges en l’actualitat.

El lema fundacional de l’AdVV, tal com mostra la capçalera del blog, és “ Aportar per a construir un poble millor”. Seguint-lo des del nostre reinici en gener passat, vàrem fer una avaluació dels problemes més prominents que té o pateix la nostra localitat per tal d’exigir a les administracions local i autonòmica les seues solucions i així millorar la nostra qualitat de vida.

Al principi vàrem demanar al nostre ajuntament la neteja i condicionament del camp de les Basses Roges per a recuperar-lo como a zona verda i d’esplai. A hores d’ara, tret de l’amuntegament de les escombraries com es veu en la fotografia,  que tot siga dit va provocar una esperança en que s’iniciava la seua recuperació, encara resta com estava, com un espai brut i abandonat. No hem tingut encara èxit en aquesta reivindicació, i per tant caldrà insistir-hi.

També demanàrem accés a l’informe del Centre de Salut Pública de Castelló sobre la incidència dels casos de càncer en la nostra població. Una vegada aconseguit l’informe i observant les conclusions, informàrem en la primera assemblea que, segons aquest estudi oficial, no existeix al nostre poble més incidència de casos de càncer que en altres pobles dels voltants, presenta dades similars.

Però allò que ens ha absorbit molta atenció, reunions i sol•licituds, és el dels problemes que ens causa la fàbrica Stylnul (STN). Després de diverses reunions amb l’ajuntament i amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ens hem de felicitar que alguna cosa hem avançat.

la plana desorganitzacio territorial 4

La Vilavella i STN

A partir de les primeres reclamacions a la Conselleria sobre els problemes de sorolls, emissions de pols i altres impertinències, aquesta ha realitzat les oportunes inspeccions per determinar si la fàbrica compleix la normativa ambiental que l’autoritza a funcionar. Segons la informació que podem assolir en una segona reunió amb la Conselleria, cal assenyalar que aquesta vegada s’han incorporat els agricultors afectats per les emissions de pols, la fàbrica incompleix de forma greu diferents normatives de la seua Autorització Ambiental Integrada, la qual cosa provoca l’ obertura d’un expedient sancionador a l’empresa propietària Ceràmica Nulense S.A. amb una multa inicial per un import de 150.000 euros, amb l’obligació de corregir els incompliments. Es confirma així les sospites que sempre hem tingut, la fàbrica STN manté de forma sostinguda nul.la preocupació pel medi ambient, i gens de respecte per les molèsties que provoca a la Vilavella.

ABOCADOR STN 4

Abocador d’STN en terme de la Vilavella

En aquesta reunió hem insistit que l’empresa ha de corregir i evitar entre altres problemes, totes les emissions de pols a l’exterior ja que provoca una contínua polseguera que arriba fins a les vivendes del poble i que al dipositar-se sobre els tarongers confrontats, afecta molt negativament la seua producció, fins l’extrem de que molts propietaris ha de tancar la seua explotació. Ha de reduir també el soroll que afecta a molts veïns, dificultant el dret al descans i a la inviolabilitat dels domicilis. I sobretot ha de complir la Resolució de l’Autorització Ambiental Integrada que li permet l’activitat industrial, evitant els greus incompliments mediambientals com les emissions de gasos i partícules nocives. Tant de bo que Stylnul a partir d’ara tinga un estil responsable i complisca les normatives ambientals.

Alguna cosa es mou en aquest procés; mantenim l’esperança que els problemes que ens causa van pel camí de la solució, al menys ja coneixem la forma d’aconseguir-ho, amb perseverança, fermesa i unió amb altres organitzacions que pateixen problemes similars. La correlació de forces ens és molt desfavorable, però la raó està de la nostra part i amb aquests valors a poc a poc anirem arribant a l’objectiu de que la fàbrica complisca les normes mediambientals. Tot no és guanyar diners al preu que siga.

Pròximament convocarem una assemblea juntament amb els agricultors per tractar amb un especialista sobre les emissions de la indústria ceràmica, i analitzarem les vies que ens queden per posar final als problemes que ens causa.

AdVV