LA PEDRERA DE LA VILAVELLA I EL PORT DE BORRIANA (II). EL TREN DE LA PEDRERA.

VilavellaEl carrer i camí de la Vieta (tal com mostra la foto de portada del blog), així com l’antic dipòsit d’aigua que abastia les locomotores de vapor, són dos dels escassos testimonis que queden a la Vilavella del ferrocarril que unia la pedrera de la muntanya de sant Sebastià amb les obres de construcció del port de Borriana. Això, i la memòria, viva o heretada, d’aquella època ja llunyana.

A la GACETA DE LOS CAMINOS DE HIERRO, periòdic que s’editava a Madrid, trobem a  l’exemplar número 3.495, publicat el dia 20 de novembre de 1926, diverses dades sobre l’adjudicació d’infraestructures per a posar en marxa este ferrocarril. Es tracta d’un comunicat de la Direcció General d’Obres Públiques, Secció de Ports, que detalla les despeses econòmiques i els materials que s’adjudiquen, així com les empreses adjudicatàries.

A l’encapçalament destaca els materials que són “tres locomotoras, 40 vagones y material fijo de vía, todo ello para el ferrocarril auxiliar de las canteras de San Sebastián de Villavieja al puerto de Burriana”.

L’adjudicació compren tres apartats diferents, d’acord amb el tipus d’infraestructures, destacant en primer lloc “el suministro de carriles de acero y material anexo, bridas, tornillos y tirafondos a la CENTRAL METALÚRGICA S.A. de Bilbao” per un import de 59.990 pessetes, apuntant que la citada empresa ha de trasportar els materials fins a l’estació de Nules “franco de gastos.”

El text detalla que “Las longitudes de carril a entregar será de 1.500 metros de vía completa de carril núm. 26 y 630 metros de vía de carril núm. 55”.

Les locomotores

Pel que fa a les trespedrera locomotores “de via de un metro de ancho”, segons destaca el comunicat, s’adjudicaren a la “Sociedad Anónima FERROVIAS Y SIDERURGIA domiciliada en Madrid en el precio global de 219.250 pesetas.” Detallant a continuació que es tracta de “Dos locomotoras de nueva construcción de la casa HENSCHEL & SON, de Cassel, de tres ejes acoplados y 180 caballos de fuerza, con un peso en vacío de 16.400 kilogramos.”

La tercera locomotora adjudicada, també nova de trinca, va ser també fabricada per Henschel & SON i es tractava d’una màquina “tipo ONKEL, de dos ejes acoplados y 80 caballos, con un peso en vacío de 10.600 kilogramos.”

Els vagons

En l’adquisició dels vagons i les plataformes per al ferrocarril vilaveller s’invertiren en l’adjudicació un total de 191.459 pessetes. L’empresa adjudicatària va ser també FERROVIAS Y SIDERURGIA i el detall dels materials s’especifica al comunicat de la DireccPortió General d’Obres Públiques com “27 vagones plataformas, basculando a los costados, de nueve toneladas de capacidad de carga, dos vagones de cajón con freno de husillo, vertiendo de frente, de nueve toneladas de capacidad de carga y nueve vagones plataforma, basculando de frente, de nueve toneladas de capacidad de carga, todos con rodámenes con llantas postizas y con muelles de suspensión.”

Les empreses adjudicatàries tenien quinze dies, a partir de la publicació del comunicat, per a fer efectiva l’entrega dels materials que havien de donar cos i ànima al ferrocarril de la pedrera de la Vilavella al port de Borriana.

Article elaborat per Nel·lo Navarro.