LA VILAVELLA D’AHIR I D’AVUI.

EL TERME, DIRECCIÓ NULES.

El contrast de les fotografies del nostre terme de dues èpoques no tan llunyanes copsa l’ànim dels qui han conegut l’abans i l’ara d’aquest lloc  pel seu canvi tan brutal (en sentit literal).

Quasi res a veure un paisatge i l’altre. On havia una carretera entre la Vilavella i Nules amb plataners formant un túnel ombrívol,  queda la mateixa carretera, però ara molt polsegosa i perillosa, amb dues grans rotondes passant per sota d’una autovia amb un intens trànsit i amb la sensació  que entrem al poble a través d’ STN. La fàbrica, emergint com una enorme mola o una gran muntanya metàl·lica coronada per quatre immensos fumerals d’ atomitzadors, al mateix lloc  on es trobava l’alqueria de Tamarit, un encant  rodejada de frondosos tarongers.

De l’entrada,  camí i  motor del Cor de Jesús, no queda res,  tot ha sigut tragat per les muntanyes i amuntegaments de taulells.

Si sempre es diu que una imatge val per mil paraules, si observem i contrastem aquestes fotografies ens quedem amb paraules de laments i indignació, intensament impressionats. Sí, a tot arreu ha hagut carreteres i instal.lacions industrials, però aquest indret ha estat especialment maltractat sense contemplacions “per secula secularom”.

la plana d'ahir

La Vilavella i el terme. Anys 60. Fotografia de Joan A. Vicent

La Vilavella i el terme. Any 2011. Fotografia Joan A. Vicent

 

Vilavella  vista general estiu 2009

La Vilavella i el terme. Any 2010. Fotografia de Joan A. Vicent

la plana d'ahir  Cor de Jesus

Entrada al motor Cor de Jesús. Mitjans anys 70. Fotografia de Joan A. Vicent

 

Lloc on estava el motor del Cor de Jesús i l'alqueria

Lloc que ocupava l’entrada, motor del Cór de Jesús i l’alqueria de Tamirit en l’actualitat. Darrere la Vilavella. Fotografia de Joan A. Vicent.

Autors: Fotografies, Joan A, Vicent.  Text, Joan Badenes.