PRIMER DE MAIG A LA VILAVELLA DE 1931

Primer de Maig 002

Il.lustració del cartellista Barbajano publicada en la Memoria del II Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, 1932. Exemplar al Museu de la Vilavella.

Primer de Maig, Dia del Treball. Una festa en la qual la classe treballadora  commemora la mort, al Xicago de 1886, de treballadors que feien una vaga  reclamant  la jornada laboral de huit hores. En aquesta diada el moviment obrer  reivindica els drets dels treballadors, tot i que  també té un caràcter festiu.  Així es celebrava  en la Vilavella, manifestació inclosa,  en temps de la IIª República, amb gran animació i participació (¡¡ quins canvis en comparació amb l’actualitat !!).  I amb uns actes  que no  responen als canons usuals d’ aquesta commemoració.

L’  HERALDO DE CASTELLÓN, en crònica anònima,  se’n fa ressò en l’ edició del dissabte 2 de maig de 1931 de la celebració del Primer de Maig a la Vilavella:

“ Desde Villavieja nos dicen que la víspera y antevíspera, por la noche hubo vuelo general de campanas, tracas y petardos. Anteanoche, además hubo pasecalle y al amanecer de ayer diana por la excelente banda de la población. A las 9 de la mañana se organizó la Manifestación dirigiéndose a la Ermita de San Sebastián donde se dijo una misa y de regreso volvió a desfilar la Manifestación por la principales calles, figurando cinco banderas con la del Centro Obrero. La música cerraba el desfile y disuelta la manifestación se disparó una gran traca.

Por la tarde la población obrera salió al campo y durante la noche reinó gran animación en todas partes”

Però  no tot va ser celebració, ja que l’erari públic – la contribució municipal- , cec i sord,   no volia saber-se’n  de festes del treball…

“Según estaba dispuesto cerraron todos los establecimientos y lo único que no se suspendió ayer en Villavieja siendo desfavorablemente comentado, fue el cobro de la contribución, anunciado para ayer y hoy. Este detalle debió escapársele al legislador por que en muchos hogares vino a aguar la fiesta del Trabajo”

Article elaborat per: Joan Badenes i Joan A. Vicent Cavaller

EDITORIAL: ES MANTÉ LA LÍNEA ESCOLAR EN VALENCIÀ AL COL·LEGI JOSE ALBA.

     Segons les informacions publicades als mitjans de comunicació i a falta d’uLa nostra escolana informació oficial, segons els indicis i declaracions dels responsables, per al curs 2014/2015 la línea escolar per als xiquets i xiquetes que inicien Primària es mantindrà en valencià. Segons es constata, la Conselleria d’Educació que, inicialment, ofereix una solució mixta, accepta que la línea d’escolarització per als xiquets de tres anys que s’incorporen a Primària siga en valencià, degut que així ho han sol•licitat el 100% dels pares al moment de la matriculació i també el Consell Escolar.

     La decisió anterior d’eliminar la línea en valencià contra la voluntat absolutament majoritària dels pares, del Consell Escolar i de tota la comunitat educativa, era una decisió sense sentit, donat que sols responia a criteris de caràcter partidista i autoritari, passant per sobre dels criteris democràtics expressats en la decisió del Consell Escolar i dels pares, de criteris legals ja que aquests demanen majoritàriament l’escolarització dels seus fills en la nostra llengua tal com ho permet la Llei d’ Ús i Ensenyament en Valencià, de criteris pedagògics, perquè era una decisió (la pressa unilateralment per Conselleria) que vulnera el principi d’autonomia del centre escolar i de criteris racionals ja que el valencià és la llengua que parlem de forma absolutament majoritària a la Vilavella i amb ella introduïm als nostres fills en les seues primeres relacions i a la vida, … per la qual cosa és de sentit comú que rectifiqueSí al valenciàn.

     A més a més, és una forma d’escolarització acceptada des de fa trenta anys per tota la comunitat escolar de la Vilavella, en la que no ix ningú perdent, ni és discriminatòria per a ningú. Recordem que al final de Primària els alumnes coneixen tant el castellà com el valencià, a qui fa mal, doncs, la línea en valencià o aqueixa voluntat d’eliminar l’escolarització del nostres xiquets i xavals en la nostra llengua mare?

    Reconeixem i felicitem la tasca que mestres, pares i mares, i veïns han dut a terme. Sense la mobilització de la nostra comunitat educativa i la demanda majoritària del pares per la línea en valencià no s’haguera pogut assolir.

      En una societat que es diu democràtica, sense participació i mobilització no s’aconsegueixen objectius. És per això que cal ser vigilants davant dels atropellaments realitzats pels governants. No sempre els camins per tal d’arribar al seus objectius són els més òptims, ni coincideixen amb les decisions dels pobles. També erren i haurien de reconéixer les equivocacions.

     Esperem que en altres cursos es seguisca el mateix criteri i l’ensenyament en valencià en la Vilavella estiga garantit i mai més qüestionat.

Junta Directiva de l’AdVV