UN PROGRAMA D’ EDUCACIÓ SEXUAL

Durant els mesos de Març i Abril els alumnes de tercer d’ ESO  (14/15 anys) dels instituts públics i algun concertat Adolescentesvalencians han rebut unes sessions d’ educació sexual impartides per personal sanitari dels corresponents Centres de Salut. Així  ha passat en els Instituts Públics Gilabert de Centelles de Nules, Benigasló i Honori Garcia de la Vall i el  Col·legi Sta. Maria de Vila-real on acudeixen la gran majoria dels estudiants de la Vilavella.

Aquestes sessions responen a un programa d’ educació sexual denominat ( P.I.E.S.) Programa d’Intervenció en Educació Sexual, implementat conjuntament per les Conselleries de Sanitat i   Educació. Els organitzadors del programa, un equip de tècnics d’aquestes conselleries en el que participa el que subscriu aquesta ressenya, responen amb aquest curs a les recomanacions i indicacions d’organismes internacionals com la UNESCO i l’ OMS, així com organitzacions professionals com l’ Associació Internacional de Planificació Familiar (IPPF), que assenyalen reiterativament la necessitat que l’educació sexual forme part de la formació dels adolescents.sex sin dudas

 Aquesta educació ha de partir d’actituds positives que promoguen el coneixement de la sexualitat, acceptant-la com a essencial en la salut i el desenvolupament personal,   entenent-la des de postures científiques i  com a relació afectiva, autoafirmació, plaer  i reproducció, per tant com un aspecte essencial del ser humà.

 Però malgrat l’avenç en els acords educatius i científics mundials sobre la necessitat d’incorporar-la en el currículum educatiu dels adolescents,  encara perviuen  postures dogmàtiques reduccionistes i moralistes que generen   actituds contràries, resistències a aquesta educació,  sense acabar d’entendre que la falta d‘informació i educació sexual provocarà una sexualitat reprimida, causa de conflictes sexuals, complexos i morbositat, alhora que exposarà els joves als riscos derivats d’una falta de prevenció en les seues relacions.xIC XICA

És en l’adolescència on s’inicien i consoliden conductes que formaran part del seu bagatge futur,  per tal motiu és l’edat crucial per a rebre una educació que els capacite per a viure amb plenitud la seua sexualitat, lliure d’ aquests complexes i que estiga  integrada en la seua personalitat i els facilite la prevenció.

 Els països europeus ja fa més de 50 anys que la tenen incorporada al currículum escolar i els indicadors sobre la sexualitat adolescent són millors que els presentats per la joventut espanyola,  sobretot en embarassos no planificats, infeccions,  actituds i conductes masclistes. Les dades estadístiques ens indiquen que la intervenció educativa és necessària sobretot si tenim en compte que una gran majoria inicien les relacions sexuals coitals al voltant dels 16/17 anys, alguns inclús abans,  i un percentatge considerable, un 30 %,  no utilitza el preservatiu.anticoncept.

El P.I.E.S. és un senzill programa de caràcter preventiu que transmet la necessitat que els joves, en iniciar la sexualitat relacional disposen de la informació, coneixements i actituds que els capaciten  per a viure la seua sexualitat sense problemes ni conflictes personals. Ja porta uns cursos impartint-se,  ben segur que continuarà ja que fa falta.

Si voleu tindre més informació, material educatiu i vídeos  d’ aquest programa,  ací http://cuidatecv.es/va/vida-saludable/salud-sexual/

                                                                                                                                                                                                            Joan Badenes