PRIMER DE MAIG A LA VILAVELLA DE 1931

Primer de Maig 002

Il.lustració del cartellista Barbajano publicada en la Memoria del II Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, 1932. Exemplar al Museu de la Vilavella.

Primer de Maig, Dia del Treball. Una festa en la qual la classe treballadora  commemora la mort, al Xicago de 1886, de treballadors que feien una vaga  reclamant  la jornada laboral de huit hores. En aquesta diada el moviment obrer  reivindica els drets dels treballadors, tot i que  també té un caràcter festiu.  Així es celebrava  en la Vilavella, manifestació inclosa,  en temps de la IIª República, amb gran animació i participació (¡¡ quins canvis en comparació amb l’actualitat !!).  I amb uns actes  que no  responen als canons usuals d’ aquesta commemoració.

L’  HERALDO DE CASTELLÓN, en crònica anònima,  se’n fa ressò en l’ edició del dissabte 2 de maig de 1931 de la celebració del Primer de Maig a la Vilavella:

“ Desde Villavieja nos dicen que la víspera y antevíspera, por la noche hubo vuelo general de campanas, tracas y petardos. Anteanoche, además hubo pasecalle y al amanecer de ayer diana por la excelente banda de la población. A las 9 de la mañana se organizó la Manifestación dirigiéndose a la Ermita de San Sebastián donde se dijo una misa y de regreso volvió a desfilar la Manifestación por la principales calles, figurando cinco banderas con la del Centro Obrero. La música cerraba el desfile y disuelta la manifestación se disparó una gran traca.

Por la tarde la población obrera salió al campo y durante la noche reinó gran animación en todas partes”

Però  no tot va ser celebració, ja que l’erari públic – la contribució municipal- , cec i sord,   no volia saber-se’n  de festes del treball…

“Según estaba dispuesto cerraron todos los establecimientos y lo único que no se suspendió ayer en Villavieja siendo desfavorablemente comentado, fue el cobro de la contribución, anunciado para ayer y hoy. Este detalle debió escapársele al legislador por que en muchos hogares vino a aguar la fiesta del Trabajo”

Article elaborat per: Joan Badenes i Joan A. Vicent Cavaller

EDITORIAL: ES MANTÉ LA LÍNEA ESCOLAR EN VALENCIÀ AL COL·LEGI JOSE ALBA.

     Segons les informacions publicades als mitjans de comunicació i a falta d’uLa nostra escolana informació oficial, segons els indicis i declaracions dels responsables, per al curs 2014/2015 la línea escolar per als xiquets i xiquetes que inicien Primària es mantindrà en valencià. Segons es constata, la Conselleria d’Educació que, inicialment, ofereix una solució mixta, accepta que la línea d’escolarització per als xiquets de tres anys que s’incorporen a Primària siga en valencià, degut que així ho han sol•licitat el 100% dels pares al moment de la matriculació i també el Consell Escolar.

     La decisió anterior d’eliminar la línea en valencià contra la voluntat absolutament majoritària dels pares, del Consell Escolar i de tota la comunitat educativa, era una decisió sense sentit, donat que sols responia a criteris de caràcter partidista i autoritari, passant per sobre dels criteris democràtics expressats en la decisió del Consell Escolar i dels pares, de criteris legals ja que aquests demanen majoritàriament l’escolarització dels seus fills en la nostra llengua tal com ho permet la Llei d’ Ús i Ensenyament en Valencià, de criteris pedagògics, perquè era una decisió (la pressa unilateralment per Conselleria) que vulnera el principi d’autonomia del centre escolar i de criteris racionals ja que el valencià és la llengua que parlem de forma absolutament majoritària a la Vilavella i amb ella introduïm als nostres fills en les seues primeres relacions i a la vida, … per la qual cosa és de sentit comú que rectifiqueSí al valenciàn.

     A més a més, és una forma d’escolarització acceptada des de fa trenta anys per tota la comunitat escolar de la Vilavella, en la que no ix ningú perdent, ni és discriminatòria per a ningú. Recordem que al final de Primària els alumnes coneixen tant el castellà com el valencià, a qui fa mal, doncs, la línea en valencià o aqueixa voluntat d’eliminar l’escolarització del nostres xiquets i xavals en la nostra llengua mare?

    Reconeixem i felicitem la tasca que mestres, pares i mares, i veïns han dut a terme. Sense la mobilització de la nostra comunitat educativa i la demanda majoritària del pares per la línea en valencià no s’haguera pogut assolir.

      En una societat que es diu democràtica, sense participació i mobilització no s’aconsegueixen objectius. És per això que cal ser vigilants davant dels atropellaments realitzats pels governants. No sempre els camins per tal d’arribar al seus objectius són els més òptims, ni coincideixen amb les decisions dels pobles. També erren i haurien de reconéixer les equivocacions.

     Esperem que en altres cursos es seguisca el mateix criteri i l’ensenyament en valencià en la Vilavella estiga garantit i mai més qüestionat.

Junta Directiva de l’AdVV

UN PROGRAMA D’ EDUCACIÓ SEXUAL

Durant els mesos de Març i Abril els alumnes de tercer d’ ESO  (14/15 anys) dels instituts públics i algun concertat Adolescentesvalencians han rebut unes sessions d’ educació sexual impartides per personal sanitari dels corresponents Centres de Salut. Així  ha passat en els Instituts Públics Gilabert de Centelles de Nules, Benigasló i Honori Garcia de la Vall i el  Col·legi Sta. Maria de Vila-real on acudeixen la gran majoria dels estudiants de la Vilavella.

Aquestes sessions responen a un programa d’ educació sexual denominat ( P.I.E.S.) Programa d’Intervenció en Educació Sexual, implementat conjuntament per les Conselleries de Sanitat i   Educació. Els organitzadors del programa, un equip de tècnics d’aquestes conselleries en el que participa el que subscriu aquesta ressenya, responen amb aquest curs a les recomanacions i indicacions d’organismes internacionals com la UNESCO i l’ OMS, així com organitzacions professionals com l’ Associació Internacional de Planificació Familiar (IPPF), que assenyalen reiterativament la necessitat que l’educació sexual forme part de la formació dels adolescents.sex sin dudas

 Aquesta educació ha de partir d’actituds positives que promoguen el coneixement de la sexualitat, acceptant-la com a essencial en la salut i el desenvolupament personal,   entenent-la des de postures científiques i  com a relació afectiva, autoafirmació, plaer  i reproducció, per tant com un aspecte essencial del ser humà.

 Però malgrat l’avenç en els acords educatius i científics mundials sobre la necessitat d’incorporar-la en el currículum educatiu dels adolescents,  encara perviuen  postures dogmàtiques reduccionistes i moralistes que generen   actituds contràries, resistències a aquesta educació,  sense acabar d’entendre que la falta d‘informació i educació sexual provocarà una sexualitat reprimida, causa de conflictes sexuals, complexos i morbositat, alhora que exposarà els joves als riscos derivats d’una falta de prevenció en les seues relacions.xIC XICA

És en l’adolescència on s’inicien i consoliden conductes que formaran part del seu bagatge futur,  per tal motiu és l’edat crucial per a rebre una educació que els capacite per a viure amb plenitud la seua sexualitat, lliure d’ aquests complexes i que estiga  integrada en la seua personalitat i els facilite la prevenció.

 Els països europeus ja fa més de 50 anys que la tenen incorporada al currículum escolar i els indicadors sobre la sexualitat adolescent són millors que els presentats per la joventut espanyola,  sobretot en embarassos no planificats, infeccions,  actituds i conductes masclistes. Les dades estadístiques ens indiquen que la intervenció educativa és necessària sobretot si tenim en compte que una gran majoria inicien les relacions sexuals coitals al voltant dels 16/17 anys, alguns inclús abans,  i un percentatge considerable, un 30 %,  no utilitza el preservatiu.anticoncept.

El P.I.E.S. és un senzill programa de caràcter preventiu que transmet la necessitat que els joves, en iniciar la sexualitat relacional disposen de la informació, coneixements i actituds que els capaciten  per a viure la seua sexualitat sense problemes ni conflictes personals. Ja porta uns cursos impartint-se,  ben segur que continuarà ja que fa falta.

Si voleu tindre més informació, material educatiu i vídeos  d’ aquest programa,  ací http://cuidatecv.es/va/vida-saludable/salud-sexual/

                                                                                                                                                                                                            Joan Badenes

 

 

 

 

Contra Paradís, (5/52)

     5. Substrat de frares

     La casa dels meus avis, que ja havien mort, estava habitada per quatre germans de ma mare, fadrins, quan vaig començar a explorar-la. Era una casa gran, de llauradors aco­modats. Tenia celler, graner, estables amb pessebres polits i una pallissa buida on encara quedaven aparells plens de rovell, guarniments de cuiro podrit d’unes cavalleries que no vaig conèixer. En la nau d’entrada hi havia un arc de la dovella de la qual penjava un anell de coure on es trincava la balança roma­na per a pesar els porcs i les collites, però tot aquell món per­tanyia al passat, estava paralitzat ara en un dia de tardor de la postguerra amb la grisalla de la pluja en el pati.

      La casa tenia una àmplia escala amb taulellets d’Alcora que donava al saló de dalt flanquejat per habitacions blanques de calç sota les bigues a dos vessants i allí hi havia armaris en els quals es podia entrar caminant. En un d’ells guardava el meu oncle Manuel la escopeta de la caça. Allà dins vaig veure per primera volta en una vesprada de pluja l’orla d’aquella promo­ció de frares arraconada en un dels fondos estants de maçoneria al costat les caixes de cartutxos rojos i les cananes. Era una gran fotografia color sépia emmarcada i en ella hi havia tres fi­leres de frares carmelites, entre els quals hi havia el pare Bro­cardo, germà del meu avi, un novici amb cara de pardalet, que després va arribar a ser provincial de l’ordre.

     Al vestíbul d’aquesta casa pairal hi havia una cadira de braços, de fusta de cirerer, molt austera, al peu del plint cec d’aquell arc, i s’hi seia sempre el més vell de la família abans de partir cap a l’eternitat. Quan al pare Brocardo li va tocar aposentar-se en aquella poltrona dispost a envolar-se´n al cel corria la primavera del 1936 i acabaven de dur-lo a casa dels avis malalt de l’aliacrà des del convent d’Onda, on vivia retirat els últims anys. Un dia d’abril el frare carmelita va ser transportat en una tartana amb vela d’hule i pescant de cuiro pràcticament en estat d’agonia fins a la Vilavella per camins de terra entre figueres, garrofers, oliveres i tarongers al llarg de quinze quilòmetres. En arribar a la casa dels seus avantpassats primer el van asseure en aquell setial de prestigi i allí la criada agenollada li va tallar les ungles dels peus, que el provincial li oferia nus, transparents per davall de l’hàbit després de posar-los en remull en un lli­brell carregat amb herbes de muntanya, i atès que anava a mo­rir prompte, els cinc nebots el van instal·lar en l’alcova princi­pal, en un gran llit de caoba, amb llençols de fil i cobertor bro­dat per unes monges de València, entre calaixeres de caqui, rentamans florejats de Manises i imatges de la seus devoció, i tot seguit van disposar tot el necessari per donar-li un viàtic so­lemne, de classe extra, atesa la dignitat de l’agonitzant. Tots els pares i novicis del convent d’Onda, en nombre superior a cent van acudir a la cerimònia, i la processó amb el sagrament sota pal.li junt amb els sants i els olis es va realitzar amb només travessant la plaça perquè la casa del moribund era molt prop de 1’església. Amb el volteig de campanes, l’olor a encens de quatre turiferaris i les llums dels cremallers que portaven els pobres oficials del poble després d’haver pagat una pesseta, el viàtic va ser una cosa gran que encara es recorda a la Vilavella ja que olien les roses d’abril i també el Front Popular estava en flor. Hi va haver alguns desaires procaços. Uns jornalers tom­bats a la vorera no es van dignar a doblar el genoll al pas de la sagrada custòdia i des del finestral de “La Seba”, el cafè de la CNT, uns anarquistes van alçar el puny cap a aquelles fileres de frares tan lluents.

     -Vos tallarem el coll. –va cridar un malvat.   ¿Què vos sembla aquell?

     -El més gros, deixeu-me’l a mi… –va fer un altre          

     -Tranquils, n’hi haurà per a tothom. La cosa està ja madura.

     Potser els novicis van sentir un tremolí de terror en sentir aquestes animalades mentre acompanyaven l’Eucaristia fins al llit de fra Brocardo, el qual després d’aquest viàtic tan solemne va entregar 1’ànima a Déu quan el cos de Calvo Sotelo encara no havia estat foradat, de manera que el mateix centenar de fra­res va haver de tornar d’Onda una altra volta en dos camions desmantellats a 1’enterrament de la seua jerarquia provincial es­tant la primavera ja molt granada d’odi.

      El ferotge sol d’aquell temps del 1936 els va abrasir el cap ra­pat a aquells frares quan a les cinc de la vesprada desfilaven so­rrudament amb les mans dins les mànegues davant del fèretre camí del cementeri i en passar per la pedrera allí van ressonar els càntics de tenebres en 1’acantilat i igualment els insults d’uns obrers que allí s’estaven carregant vagonetes per construir 1’es­cullera del port de Borriana. No obstant això l’enterrament va acabar amb vida i després els meus oncles, que eren gent de dreta, un poc hisendats i tan devots de la Mare de Déu del Car­me que la consideraven de la família, van fer servir per les cria­des i nebodes a la comitiva un gran berenar amb gelats de cafè i llet merengada duts pel cambrer Joanet el Caque des del bar Lliberal, amb xocolate i panellets fets a casa acompanyats de fruites confitades, arrop i talladetes, tortells d’ametla i aigua gelada que naixia d’una nevera preciosa, folrada de fusta i amb una aixeta de plata, que s’havia comprat per refrescar els llavis exhaust del pare Brocardo  durant el temps que tardara a expi­rar.

     Però a penes havia acabat aquesta xocolatada posfunerària va començar la guerra i el convent d’Onda va ser assaltat. Frares i novicis van fugir en desbandada camps a través; van penjar els hàbits en les rames dels tarongers i van continuar corrent vestits de paisà. Els que eren de la regió van saber orientar-se cap a al­gun amagatall, però altres havien arribat al cenobi des de terresllunyanes, de Burgos, de Córdova; desconeixien els camins, no podien topar amb ningú de confiança; durant anys de clausura només havien divisat siluetes de muntanyes per damunt la ta­piera. A casa dels meus avis en va arribar de matinada un d’ells, fugit com una raseta. Era el novici Fra Manuel, natural de l’He­nar de Segòvia.

      A aquesta hora a la plaça del poble estaven cremant tots els sants, l’orgue i les capelletes formant una pira les flames de la qual tenien dins el reflex de pa d’or de les cornucòpies, i a la porta de 1’església algú va afusellar formalment la imatge del Cor de Jesús tocada amb gorra de milicià. Dins del temple caçaven a llaç els àngels d’escaiola que penjaven de la volta del creuer i un que manava molt es va endur el frontó de l’altar ma­jor i quatre columnes daurades amb capitells corintis per fer-se un galliner en la teulada; un altre que no manava tant va salvar del foc un confessionari per fabricar-se una conillera. L’esglé­sia va ser convertida en bar republicà, després d’haver-ne em­blanquinat l’interior, feina a la qual va ser condemnada ma tia Pura per ser molt beata. La capella del Sagrari es va convertir en sala de billar i la barra es va disposar en l’altar de la Puríssi­ma. Amb lletres roges van pintar en el frontispici de 1’antic presbiteri la consigna “No pasarán“. Quan el meu oncle Manuel un dia em va dur a caçar pel camí d’Aigües Vives, sent jo molt xiquet, m’explicava aquestes coses i la meua memòria confonia els temps, i imaginava aquell graner de la casa dels meus avis ple de frares i el seu rumor eixint per la xemeneia i pujant  fins al cel pregant misericòrdia.

 Manuel Vicent

 

TARONGERS FLORITS PER AL REI FELIP

 

Felipe II jove 2Abans de la segona meitat del segle XVIII les mencions a tarongers a la Plana són més aviat minses. Eren coneguts, però no constituïen conreus estables. Per això, un esment, relatiu a tarongers emprats per a bastir  enramades a la veïna vila de Nules, ens pot cridar l’atenció. L’esdeveniment va succeir justament ara fa 450 anys, l’onze d’abril de 1564, exactament,  amb ocasió del pas per Nules del rei Felip II, camí de València. El document de la visita reial, redactat pel notari Joan Nadal Roig, fou publicat per qui subscriu al butlletí Noulas i republicat per Vicent Felip Sempere l’any 2000. El fragment a què al·ludim diu així:

“Per a rebre a Sa Magestat, en la present vila de Nules, a ordinació del magnífic en Pere de Móra, batle, justícia y jurats de dita vila y baronia de Nules, se feren les coses següents:

  Primo, fonch enramat tot lo carrer Major de Nules y lo frontal del portal fora.l raval de Vilareal, ab molts rams de murta molt verda y rams de terongers ab les flors; y davant la casa hon aposentà hi foren presentats dos terongers ab tota sa flor blanca, com hun germir, y ab teronges, de tal manera que apareixia, certament, ésser naturalment, ab initio, ésser allí criats, y altres per lo carrer Major”.

De segur que la presència del tarongers amb flor, i fins i tot alguns també amb fruit, no passaria inadvertida per al monarca, gran afeccionat a la botànica i els jardins. Tampoc per als moriscs de La Vilavella, car els cristians nous vilavellans mantenien relacions molt fluïdes amb la gent de Nules. I, a tall d’anècdota: a les enramades del nostre JE_140411_DSC8771poble encara és emprada la murta -tot i tractar-se d’un arbust protegit- i les fulles de taronger.

Enguany els horts ostenten legions d’ennatades flors. Per la nit, el nivi bosc taronjaire ens tramet l’iniciàtic perfum. “Els terongers han florit cegos”, comenten llauradors soca-relats. Orbs d’amor, en qualsevol cas.

Som a l’abril, el mes més amorós. Fruïm-ne.

Article elaborat per Joan Antoni Vicent Cavaller.

 

La tarongina

   

     Ja avançat abril, en plena primavera, la tarongina que és com sabeu la flor del taronger envaeix tota la Plana Baixa i ompli amb el seu perfum els dies i les nits del nostre poble.                          

   En 1999 Manuel Vicent va guanyar el premi Alfaguara de novel.la amb “Son de mar”, una història d’amor amb moltes ressonàncies mitològiques i mediterrànies, i on el perfum de la tarongina també té el seu protagonisme. 

   Serrat, en 2006, tot inspirant-se en el passatge de la tarongina que apareix al llibre va compondre la cançó “El mal de la tarongina”. 

   Aquí teniu doncs:  el passatge del llibre, la cançó de Serrat, i un àlbum fotogràfic propi com homenatge a la tarongina que envolta el nostre poble.

 Joan Antoni Vicent

1) Passatge del llibre “Son de mar”

   “Al llegar la primavera se estableció por toda la costa la peste del azahar. De noche este aroma dulzón se metía por todos los entresijos en las casas, llenaba todas las cocinas, pasillos, alcobas y armarios, se introducía en la intimi­dad de los cajones y baúles, impregnaba la ropa y las cortinas, quedaba pegado a las paredes y también penetraba en el alma de la gente a través de los siete u ocho orificios que el cuerpo tiene, hasta apoderarse por completo de la voluntad.

    A partir de marzo los naranjos comienzan a florecer. Al final de la tarde el aire se vuelve azucarado, el aroma de azahar se hace más intenso a medida que avanza la noche y aunque con la nueva luz del día va perdiendo su vigor y finalmente el sol lo mata cada mañana, durante el sueño este veneno se inocula en todos los cerebros, incluso en el de animales, y nadie puede saber lo que sucede cuando las personas tienen los cinco sentidos dormidos y este virus está en libertad.”

 

2) Cançó “El mal de la tarongina” de Serrat     

 

3) Àlbum fotogràfic de la florida dels tarongers

tarongina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unes estranyes parcel·les de felicitat


– És cierto, sí, pero cómo decirle esto?

No la quiero; ha perdido todo interés para mí. Simplemente mezo una leve sonrisa para no entristecerla aún más. No puedo negarimagelo, como ser humano es una bella melodía, pero hace tiempo que se me escapó la pasión y cohabito, ajeno, bajo un techo que me constriñe rutina a rutina. Así son las cosas; me equivoqué y no ví aquello que, en días pasados, negué; nunca fue un todo que me desbordara, aunque reconozco que sí una minúscula ilusión. Así que vivo en un mundo gris que debería borrar, pero tengo miedo a dañarla.

Un silenci creuà aquella cambra estèril fins que li arribà la son al cervell.

Estranyat, a l’endemà i en despertar-se, no la trobà al seu costat. No es gità. No mai més aparegué pel poble i els gossos no mai més la pogueren rastrejar. Diuen per pobles llunyans que, sota la neu, una dona vagarejava apagada en una perenne tardor. No mai més es va saber llevat que, als capvespres, deixava poemes escrits als seients dels parcs. Sempre l’importaren. Sempre cregué en ells. Tampoc no foren llegits per la pluja, ni pels vents.