L’ ENCARIMENT DE LA FACTURA ELÈCTRICA

LÍNEA DE ALTA TENSIOSom  testimonis  i  la  majoria  patidors,  de  l’ hegemonia de l’ ultraliberalisme econòmic, una fase del capitalisme que es caracteritza per un afany de lucre depredador i que sense control, passa per damunt de les persones, de tots nosaltres i dels nostres drets,  buscant la concentració i riquesa econòmica en mans d’ uns pocs a partir de l’ empobriment de molts.

Les conseqüències s’ observen i es pateixen a diari, atur desbocat, grans estretors econòmiques quan no la pobresa, pèrdua de la vivenda per no poder pagar la hipoteca,  les contínues retallades en drets laborals, sanitat, educació, serveis socials…. amb les seues fatals repercussions com l’ angoixa del present i pel futur.

Un aspecte més d’ aquest poder hegemònic l’ observem en la privatització dels serveis essencials públics, com la sanitat o l ’educació, i d’ una forma aclaparadora, la de les fonts  d’ energia, llum i gas o l’ abastiment de l’ aigua. Bens bàsics per al manteniment d’ una vida diària amb dignitat i garantits a tota la població fins ara, fora como fora la seua situació econòmica.

COMPTADORS DE LLUMAquestes privatitzacions es venen a la població amb l’ argument de l’ eficiència i de l’ abaratiment dels serveis. Aquest argumentari es repeteix fins al cansament, restant assimilat com una “veritat inqüestionable”, però negat dia a dia per la realitat. Observem sinó les factures que paguem de serveis abans públics i ara privatitzats com la llum i l’aigua, vorem que no paren de pujar de forma abusiva. Aquesta realitat, desmenteix l’asseveració que els serveis privatitzats són més barats  que els públics degut a la competitivitat. Ací encaixa molt bé una escena delirant  d’un  pel·lícula dels germans Marx quan  Groucho diu al seu incrèdul interlocutor: “vostè a qui creu més, a mi o als seus ulls?”.

Centrats en la nostra factura elèctrica, segons ens conten les organitzacions de consumidors  OCU i FACUA,  la factura mitja per famílies amb 2 fills s’ ha incrementat des del 2003 fins al 2011 un 67%, i entre el 2012 i 2013 l’ augment a continuat d’ una manera alarmant fins un 20 % més. En total l’encariment de la factura elèctrica ha sigut d’un 87 %  en els últims 10 anys. Es presenten greus situacions on moltes famílies no poden fer front a les seues factures i tenen com amenaça o de fet, el tall del seu subministrament domèstic.

Un nou exemple de com es garanteix el marge de beneficis de les empreses elèctriques a costa dels ciutadans queda reflectit amb l’ augment per llei de la part fixa del rebut de la llum, la que es paga independentment del consum. Després de l’última pujada que ha publicat el BOE la part fixa de la factura ha passat  d’ un 35% de la part regulada del rebut, a ser del 60%. Consegüentment la part variable, la que es paga en funció del consum, ha passat del 65% al 40%. L’objectiu d’aquesta mesura és assegurar a les companyies LLUM EN LA LLARelèctriques uns ingressos fixos elevats per a compensar la baixada del 15% del consum. Quin sentit té estalviar en llum si al final la factura no para de créixer independentment del seu consum?

Queda en evidència que les privatitzacions dels serveis públics essencials amb l’argument justificador de l’abaratiment i eficiència sols és una estratègia per tal d’ ocultar les veritables raons: fer-se amb el control d’aquest serveis i fer negoci augmentant el benefici en el compte de resultats de les empreses, en aquest cas les elèctriques, convertides en monopolis privats. Els seus accionistes sempre han de guanyar i l’estat està al seu servei per a garantir-lo.

Tot aquest muntatge del capitalisme ultraliberal, que denominen la “crisi econòmica”,  sols pretén assegurar el lucre incessant d’uns pocs a costa d’empobrir la majoria de la societat. És com Robin Hood però al revés, com sempre, però ara a escala planetària.

                                                                                                                      Joan Badenes

Enllaços d’interés: www.facua.org (Consumidores en acción)

                              www.ocu.org   (Organización de consumidores)