La dàlia negra

Cansat, t’atures per uns instants i reflexiones l’esforç amb què vius els dies.
Ser atent amb els altres ha estat un privilegi que no m’he guanyat. Honorem sempre la ill·lusió que tenen i tantes vegades no manifesten.