Primera tardor

Mireu aquest meravellós curtmetratge en 3D  dirigit per Carlos de Carvalho i Aude Danset.
Abel viu a l’hivern i Apolline a l’estiu.
Aïllats en les seues respectives naturaleses i estacions, aquestes impedeixen el coneixement mutu.
Així que una vegada travessada per Abel la frontera i veure Apolline, la curiositat és aclaparadora.
El seu encontre els procurarà més complicacions de les imaginades.
Amdós hauran d’aprendre el compromís de protegir-se l’un a l’altre i, així, és com apareixerà la primera tardor.

Expandiu la pantalla; cal veure’l en gran.