CONTRA LES RETALLADES EN LA NOSTRA ESCOLA


Mujica Educación

José Mújica

           L’objectiu de l’AdV, com indiquem contínuament, és contribuir a fer un poble millor i més culte, del qual sentir-nos orgullosos.  I és ben cert que no hi ha cultura sense educació. Un poble no progressa amb una educació deficient, limitada, amb pocs recursos o de poca qualitat.

                 Seguint aquest objectiu fundacional no podem deixar d’expressar la nostra preocupació i indignació per les retallades anunciades per al curs vinent per la Conselleria d’Educació, així com la nostra solidaritat amb la comunitat educativa del Col.legi José Alba, direcció, claustre de professors, alumnat i Ampa, i a més donar el nostre suport en les seues protestes que escenifiquen tots els divendres durant 5 minuts abans d’entrar a l”escola.

            Aquestes retallades, que es generalitzen en tot l’àmbit educatiu, es concreten en la nostra escola amb l’eliminació d’una línea d’infantil de 3 anys de les dos existents actualment i de dos professors. Cal recordar que la Conselleria planifica una ratio de 30 xiquets per aula; una autèntica massificació on els mestres tindran molta dificultat per atendre a tots els xiquets.

Jose Alba 2

Sobre aquestes retallades anunciades per al pròxim curs, s’afegeix la realitzada aquest curs amb l’eliminació de dos places de professorat, una de reforç i una tutoria. En total una línea i quatre mestres que perd l’escola en dos cursos.  La conseqüència la podem imaginar, un empobriment en la qualitat educativa que rebran els nostres xiquets, malgrat la bona professionalitat i dedicació del mestres del Col.legi José Alba.

En aquest moment cal que recordem les sàvies paraules de l’escriptor Italo Calvino (1974); ” Un país que destrueix l’Escola Pública no ho fa mai per diners, perquè falten recursos o els seu cost siga excessiu. Un país que desmunta l’Educació, les Arts i la Cultura està governat per aquells que sols tenen alguna cosa a perdre amb la difusió del saber”.