La pobresa al món actual

El nou informe d’Intermon Oxfam ens duu dades fonamental per tal d’entendre com ha afectat la crisi a la distribució de la riquesa mundial.jpg_espanapobres1

– Per començar direm que quasi la meitat de la riquesa mundial es troba en mans de l’1% de la població, que amuntega una fortuna 65 vegades major que la riquesa de la meitat de la humanitat més pobra.

El informe complet ací.

Així doncs, el 70% de la població gaudeix solament del 3% de les riqueses mundials, mentre una elit de 85 persones poseeix la mateixa riquesa que la meitat més pobre de la població del planeta.

– Però aquesta injusta distribució ocorre en totes les regions del món. Per exemplo, els  20 espanyols més rics tenen la mateixa fortuna que els 9 milions i mig més pobres. Als EEUU, la participació en la renda nacional estadounidenca en mans del 10% més ric de la població es troba en el 50’4%, és a dir, el percentatge més elevat des de la I Guerra Mundial.

– ¿Quina ha estat l’evolució als darrers anys?. La crisi ha empitjorat la situació. L’ 1% més ric dels estadounidencs ha acumulat el 95% del creixement total posterior a la crisi des de 2009, mentre que el 90% més pobre s’ha empobrit encara més.

La riquesa de les 10 persones més riques d’Europa supera el cost total de les mesures d’estímul aplicades a la UE entre 2008  i 2010 (217.000 milions d’euros enfront de 200.000 milions d’euros). Lluny de corregir açò i eliminar aquestes diferències, la capacitat de les elits per tal de controlar l’economia i la política és cada vegada major.

Durant l’any 2013, 210 persones s’han incorporat al “selecte club dels multimilionaris” que superen els mil milions de dòlars, actualmente format per 1.426 persones.

Si arribeu a contrastar  el document, us adonareu del per què d’aquests coses. És un bon inici per agafar consciència i decidir que sense el compromís personal de combatre aquestes  estructures i institucions,  no hi ha res a fer.

Notícia treta i traduïda de http://www.consumehastamorir.com